A piac kezelője Székelyhíd városa.

Az élelmiszerpiac egy állandó piac, melynek sajátossága a mezőgazdasági eredetű élelmiszerek, zöldség, gyümölcs, tej és tejtermékek, hús és hústermékek, tojás, méz és méhészeti termékek, tartósított élelmiszerek, hal, élõ- és művirág, magok, gabonafélék, illetve kisüzemi vagy kézműves háztartási cikkek, valamint egyes nem élelmiszer jellegû szükségleti cikkek árusítása.

A szektor:
– A piaci asztalok legtöbb 40%-a – az őstermelők részére;
B szektor:
– A piaci asztalok 25%-a – bejegyzett magánszemélyek és családi vállalkozások részére;
C szektor:
– A piaci asztalok 25%-a – kereskedelmi egységek részére;
D szektor:
– A piaci asztalok 10%-a – a virágkereskedelem számára

A PIACI ÁRUSOK JOGAI

1.Szabadon dönthetnek az általuk kínált termékek optimális áráról;
2.Szabadon használhatják a piac üzemeltetője által biztosított valamennyi szolgáltatást;
3.Joguk van informálódni a piac működési idejéről és órarendjéről.

A PIACI ÁRUSOK KÖTELESSÉGEI

1.Kötelesek kifüggeszteni az eladásra szánt termékek árát a törvény által meghatározott módon;
2.Kötelesek betartani a termékek értékesítését szabályozó törvényeket;
3.Kötelesek évente hitelesítetni a mérőeszközeiket;
4.A piacon csak ellenőrzött és hitelesített mérlegeket használhatnak;
5.Az eladásra szánt termékek nevét, az árusító cég vagy családi vállalkozás nevét kötelesek jól látható helyen, le nem törölhető, jól olvasható betűkkel feltüntetni;
6.Az elárusítóhelyet és környékét kötelesek folyamatosan tisztán tartani, a szemetet kötelesek az arra kijelölt szeméttároló helyre szállítani valahányszor szükséges;
7.Az árút csak az arra kijelölt eladási helyen állíthatják ki;
8.Menet közben tilos árusítani;
9.A piac nyitása előtt és zárása után tilos árusítani;
10.Nem árusíthatnak romlott vagy sérült árút;
11.A piac nyitvatartási ideje naponta 500-1500 között;
12.Az árusok kötelesek a bérelt javak és eszközök állagát megőrizni, azokat rendeltetésszerűen használni;
13.Az árusok öltözéke legyen megfelelő, a kommunikációban használjanak egy kulturált nyelvezetet mindenkivel szemben;
14.A piacon tilos vadon termett, illetve bevizsgálatlan gombát árusítani;
15.A piacon szigorúan tilos mérgező, gyúlékony és robbanásveszélyes anyagokat, valamint lőfegyvert és lőszert árusítani.

A PIAC KEZELŐJÉNEK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
A piac kezelőjének a következő jogai és kötelességei vannak:

1.Elkészíti a piac működési szabályzatát és azt a helyi hatósággal ellenőrizteti és láttamoztatja;
2.A hatályos törvények alapján köteles ellenőrizni az árusok termelői igazolványát, a kereskedők engedélyét, engedéllyel nem rendelkező kereskedők számára nem engedheti meg az árusítást;
3.Ellenőrzi, hogy az árusok kifüggesztették-e a nevüket, illetve cég székhelyét;
4.Jól látható helyen és jól olvashatóan kifüggeszti a piac szabályzatát, órarendjét és az árusító helyek bérleti díjait;
5.Támogatja a hivatalos ellenőrzéseket;
6.Nem engedélyezi, hogy a piacon több árus jelenlétét, mint ahány kijelölt árusító hely van, az illető szektorban, az adott termékek számára;
7.Megállapítja a piaci szolgáltatások árait és jól látható helyre kifüggeszti azokat;
8.Nyilvántartja a helyigényléseket, biztosítja a meglévő asztalok kiosztását az őstermelők és kereskedők számára az aktuális törvényi rendelkezések szerint lebonyolított árverés eredménye alapján;
9.Naponta, illetve ahányszor csak szükséges biztosítja a piac takarítását;
10.A piac adminisztrátora köteles minden elárusítóhely kibérlését bevezetni a piac nyilvántartási könyvébe, a bérlés megkezdésekor bevezetve a nyilvántartási könyvbe a bérlő magán vagy jogi személy azonosító adatait, az eladásra szánt áru típusát és tervezett mennyiségét, valamint a bérleti díj kifizetése ellenében adott számla sorszámát és dátumát;
11.Az elárusítóhely kibérlésekor a piac adminisztrátora jól látható helyre kifüggeszti az őstermelő vagy a kereskedő vagy a jogi személy azonosító adatait;
12.Az elárusítóhelyeket a piac kezelőjével kötött szerződés alapján lehet elfoglalni;

A PIACON TILOS:

1.engedély nélkül építményeket létrehozni, illetve a meglévő építményeket módosítani a piac területén;
2.az árút kipakolni, illetve árusítani az árusításra kijelölt helyeken kívül, járdáról, gépjárműből;
3.a törvényben előírt higiéniai-egészségügyi és az állategészségügyi normák be nem tartása;
4.olyan élelmiszer jellegű mezőgazdasági termékek vagy bármely más termék árusítása, amelyeknek nincsenek meg az eredetüket igazoló iratok (termelői igazolás, nyugta, számla, fuvarlevél; stb.);
5.olyan tevékenységet folytatni, vagy olyan termékeket árusítani, amelyek nincsenek bele foglalva a szerződésbe;
6.bármilyen tevékenységet folytatni, bármilyen terméket, illetve szolgáltatást árusítani a piac területén a Helyi Önkormányzat által meghatározott díjak kifizetése nélkül;
7.a második fejezet 14. és 15. pontjában felsorolt termékeket árusítani;
8.a tűzvédelmi szabályok be nem tartása;
9.az árusítóhely tisztántartásának mellőzése, a szemét el nem szállítása a nap végén az arra kijelölt helyre;
10.a bérlők által albérletbe adni a kibérelt elárusítóhelyeket akár magánszemélynek, akár jogi személynek;
11.csomagolóanyagot tárolni a közlekedési utakon vagy bármely nem arra kijelölt helyen;
12.csomagolóanyagot vagy árút tárolni a piac területén éjszaka, kivéve az arra kijelölt helyeken;
13.alkoholt fogyasztani a piac területén;
14.úgy az árusok, mint bármely más személy számára bármilyen formában akadályozni vagy ellehetetleníteni az ellenőrző szervek munkáját jelen szabályzat betartásának ellenőrzése közben;
15.illetlenül beszélni vagy viselkedni a piackezelőség alkalmazottaival.

A hatályban lévő törvények alapján ellenőrzési hatáskörrel bíró illetékes intézmények ellenőrizik, hogy a piac haszonélvezőinek jelen szabályzatban meghatározott jogai és kötelezettségei érvényesüljenek.