Székelyhídon szaktantermek kialakítását tervezik a LEGO módszer alkalmazására

Közel ötven tanár „tanulta” a LEGO educationt, egy nagyon új keletű pedagógiai módszert november 25-én a székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum padjaiban.

A Bihar megyéből idesereglett pedagógusoknak e tanítási módszerről Az edelényi (Magyarország) Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Barta József és lelkes csapata – Tóthné Gál Judit, Hauzmanné Czipa Márta, Flaskó Tamás és Kállai Balázs – hozta el és osztotta meg tudását. A miskolci görög katolikus egyházmegye fenntartásában működő intézményt az igazgató szavai nyomán „járhatták” be a jelenlévők. Tanintézményükben van tornaterem, fitneszterem, műfüves pálya, belső játszótér. Terveik között uszoda és gyógytestnevelési terem kialakítása szerepel. Jelenleg közel ezeregyszáz gyermeket nevelnek, okítanak. „Tegyünk különbséget tanítás és nevelés között. Az iskola nem gyár, ahol gyermekeket idomítunk, hanem hivatás, ahol szeretettel és gondosan gyarapítjuk gyermekeink ismereteit, arra törekedve, hogy a bennük rejlő természetes emberi képességeket a test és a lélek, az értelem és akarat minden erőit kifejlesszük” – fogalmazott Barta József előadásában.

A Szent Miklós-iskola délutáni foglalkozásokon, kiemelten kezeli a tehetséggondozást és a lemaradó tanulók felzárkóztatását, ehhez innovatív pedagógiai módszereket is keres és használ. Ilyen a WeDo 2.0/Robotica, ezt Flaskó Tamás és Kállai Balázs bemutatóján kísérhették figyelemmel a jelenlévő tanárok. A robotprogramozás és a hozzá kapcsolódó hazai és nemzetközi versenyek a kreativitást és a csapatszellemet, a közösségi tudásmegosztást is erősítik.

Hatékonyabb román- és matematikaoktatás
A LEGO-matek program 2015 januárjában startolt. Magyarország harminc iskolája kapcsolódott a projekthez. Romániában a székelyhídi iskola az első, amelyik kipróbálja. Ecsedi Ferenc, a Petőfi-líceum igazgatója lapunknak elmondta, két tantermet rendeznek át a módszer alkalmazása céljából, elsősorban a román nyelv és a matematika oktatását kívánják ezáltal hatékonyabbá tenni. A többi iskoláktól nincs hír, hogy bevezetik-e a módszert. A közeljövőben néhány nyolcadikos diák fog Magyarországra utazni, hogy tovább mélyítsék ismereteiket e témakörben.
Hogy ténylegesen mikor vezetik be, az intézményvezető sem tudta megmondani, túl az elején vannak még, de dolgoznak az ügyön.

A módszer nem csodaszer, de nagyon jó motivációs eszköz a tanítók kezében. Elsősorban az általános iskolák első és második osztályainak ajánlott. Mind a felzárkóztatásban, mind a tehetséggondozásban nagyon jól használható. Azoknak a gyerekeknek, akiknek a matematikai készségei kicsit gyengébbek, a manuális foglalkoztatással, a képi megjelenítéssel az alapműveletek területén biztos tudás adható. A tehetséggondozásban pedig eredményesen segíti a differenciált foglalkoztatást.

Gyakorlati példák a LEGO educationra

Hauzmanné Czipa Márta két feladatsort mutatott be. A Már tudok tízesével csoportosítani és tízeseket és egyeseket összeadni segítségével a gyerekek, számolgatva legóvirágokat és legócsokrokat alkottak. A Kirakós pillangószárny segítségével megtanulták a szimmetriatengely fogalmát. A legó az idegen nyelvek tanításába is bevonható, derült ki Tóthné Gál Judit interaktív angolóráján. Az biztosan állítható, hogy a módszertan zseniális. Arra épít, hogy kibontakoztassa a gyerekek kreativitását, célja, hogy ők maguk fedezzék fel a világot, felfedezéseiket meg is tudják fogalmazni, és azok alapján következtetéseket tudjanak levonni. Az így szerzett tudás nagyon mélyen bevésődik, transzferhatása révén más típusú feladatoknál is előhívható. A gyerekek pedig nagyon szeretik, hiszen játszhatnak. És mikor hazaérnek az iskolából a szokásos szülői kérdésre – mi volt ma a suliban, mit tanultatok? – érkezhet a válasz: legóztunk. Közben a színes kockák segítségével megértik és megtanulják az arányokat, megbarátkoznak a törtekkel, tudásuk gyarapodik, kialakul mennyiségi szemléletük.


Írta: Rupárcsics Csilla Judit