Továbbra is Rákosi Jenő az Érmelléki Református Egyházmegye gyülekezeteinek vezetője

Újabb hat évre Rákosi Jenőt (képükön) választották az Érmelléki Református Egyházmegye harminchét gyülekezetének esperesévé. Az öt éve városunkban szolgáló lelkésszel az egyházközség helyzetéről, megvalósításairól és terveiről beszélgettünk.

Napsütéses szeptemberi délelőtt, csilingelő gyermekhangok hallatszanak, amint közeledek a református templomhoz. A megbeszélt időpontnál kicsit korábban érkezek. „Békesség Istentől! Rögtön jövök, üljön csak be az irodában, nyitva van” – köszönt Rákosi Jenő, az Érmelléki Református Egyházmegye esperese, a székelyhídi egyházközség lelkipásztora. Végigsétálok a templomkerten, a diófák alatt minden eleven zöld, balra a templom és a már zsindelytetőt kapott vármakett, jobbra az ifjúsági ház, mellette nagyon szépen, kívül-belül felújított gyülekezeti terem, gondosan ápolt udvar, virágok és csend. Vége lett a játéknak, a napközisek visszamentek az épületbe.

Közben megérkezik a lelkipásztor, míg az irodába érünk, váltunk pár szót. Megengedi, hogy diktafonra rögzítsem a beszélgetést, ami „zöldfülű” lévén, természetesen nem sikerül. A technika ördöge kifog rajtam, odaveszett 30 percnyi értékes hanganyag, duplán kellett volna rákattintanom egy gombra. A tévé stúdióba várják egy óra múlva, ennek ellenére hajlandó újra átbeszélni az elhangzottakat.

Egyöntetű bizalom
Rákosi Jenő nemrég újraválasztott esperese lett az Érmelléki Református Egyházmegyének. Az első mandátum lejárt ez esztendő nyarán, júliusban volt a jelölés. Harminchét egyházközség tett javaslatot az új esperes személyére, aminek eredményeként az egyedüli jelölt az addigi elöljáró lett. Így a tényleges választás már csak formasággá vált. Az esperes lapunkon keresztül is köszöni azt a bizalmat, ami személye iránt megnyilvánul, egyúttal biztosítani szeretné a híveket, hogy az elkövetkezendőkben is szorgalommal és hűséggel fogja végezni a feladatát, a gyülekezetek gyarapodására és Isten dicsőségére.

Hatévente van esperesválasztás, illetve különböző tisztségújítás az egyházmegyében. 2010-ben a lelkészkollégák, a gyülekezetek többségének a bizalmát megnyerte, így választották meg az egyházmegye esperesének.

Ötéves maratoni munka a gyülekezetben
2011 nyarán, amikor Székelyhídon megüresedett a lelkipásztori állás, a helyi presbitérium lelkésznek hívta a városba. A meghívást elfogadva kerültek városunkba, ahol jelenleg 1650 bejegyzett egyháztag van. Feleségével, Hajnalkával, aki mindenben segítőtársa, előzőleg tíz évig szolgáltak a szentjobbi kétszáz lelkes gyülekezetben. Ott született első gyermekünk, Rákosi Jenő Ferenc. Itt már jóval több a munka, mint előző szolgálati helyén volt, elég csak egyetlen adatot mondani: Szentjobbon tíz év alatt kereken ötven, Székelyhídon az eddigi legrosszabb évben (2012-ben) 55 temetés volt. A születések számával is érdemes összevetni ezt az adatot, tavaly 38 temetés és 27 keresztelés volt, idén 30 hívet temettek, de már 26 gyermeket kereszteltek. Az arány nem túl rossz, a természetes fogyást pótolják a környékről ide költözők. Lelkileg, anyagilag stabil a gyülekezet.

Nemsokára elkészül az esperesi hivatal székhelye

Nemsokára elkészül az esperesi hivatal székhelye

Az elmúlt öt év tevékenységének látható és láthatatlan jelei, eredményei vannak. Székelyhídon a parókiát kívül-belül felújították, amelynek keretében tetőcsere is történt. Felújították a gyülekezeti termet, emléktáblát avattak városunk szülöttje, Tofeus Dobos Mihály püspök (1624–1684) emlékére, parkosították a templomkertet. Antal József néhai magyar miniszterelnöknek mellszobrot állítottak, a műemlék orgonát felújították, a székelyhídi vár makettjének új verziója elkészült és egy szociális célt szolgáló épületet is rendbe tettek, ahol roma gyerekek délutáni foglalkozása történik. Ezen események többségéről lapunk is beszámolt. Református napközi működik az egyház keretében, ahol rendszeresen tartanak vallásórát is. A fiatalok is lelkes munkatársai az egyháznak, az idén 36-an konfirmáltak, az Ifjúsági Keresztyén Egylet (IKE) óráin átlagosan negyvenen vesznek részt. Két kórusa van a gyülekezetnek, egy négyszólamú, negyventagú felnőtt és egy tizenkét tagból álló ifjúsági énekkar. Az ifjak gitárral, furulyával új énekekkel zengik az Úr dicséretét, 2012 januárjától havonta jelenik meg Mécses címmel a gyülekezeti lap. Tavaly húsz családnak biztosítottak meleg ételt és egy kiló kenyeret három hónapon át. Rendszeresen látogatják az időseket. Karácsonykor 180 szeretetcsomagot osztottak ki.

Esperesi hivatalt avatnak az 500. évfordulón
Emellett vannak, már elkezdett, de még be nem fejezett munkálatok is. Ilyen például az esperesi hivatal épülete. 2013 tavaszán döntötte el az egyházmegyei közgyűlés, hogy szükség van egy hivatali épületre. A székelyhídi templomhoz közel vásároltak egy telket, ahol három éve megtörtént a leendő esperesi hivatal alapkőletétele. 2014-ben felhúzták a falakat, 2015-ben pedig tetőszerkezet került az épületre. Ebben az évben a nyílászárókat, ajtókat, ablakokat építettek be, következik a belső munkálatok elvégzése.

Azt tervezik, hogy a reformáció 500. évfordulóján, ami a jövő esztendőben lesz, felavatják az esperesi hivatal új épületét. Ez lenne az egyházmegye legkiemelkedőbb eseménye, ünnepélye a kerek évfordulón. Az épületben gyűlések, konferenciák, lelkésztalálkozók tarthatók majd, akár több naposak is, hisz szállást tudnak biztosítani az ifjúsági házban, de helyet kap benne az Érmelléki Református Diakóniai Alapítvány is, amely az egyházmegyében a fogyatékosokat és a szegény családokat karolja fel. Épp a nyáron kaptak egy gépjárművet, amely tolókocsis emberek szállítására alkalmas.

Körülbelül százötven ingatlannal rendelkeznek az egyházmegyét alkotó egyházközségek. Az elmúlt hat év során számtalan templom, lelkészlak, gyülekezeti terem vagy éppenséggel ravatalozó újult meg, vagy épült. A gyülekezeteket dicséret illeti, mert igyekeznek az ingatlanokat rendbe tenni és karban tartani. A szűkösebb anyagi lehetőségekkel rendelkező kisebb gyülekezeteknek igyekeznek öszszefogva segíteni, hogy ők is érezzék nincsenek magukra hagyva, az esperesi hivatal odafigyel rájuk. Egy prédikációs kötet megjelentetését tervezik, amit az érmelléki lelkipásztorok fognak megírni, valamint egy albumot is szeretnénk publikálni a 37 egyházközség templomairól.


Írta: Rupárcsics Csilla Judit