Ökumenikus keresztút Érkörtvélyesen

Több mint kétszáz érkörtvélyesi hívő ember érezte úgy, hogy az idei húsvéti Nagyhét részeként április 16-án rendezett ökumenikus keresztúton való részvétel segíti, hogy lelkileg jobban felkészülhessen a közelgő feltámadási ünnepre.Krisztus Urunk kálváriáját megjelenítve, mind a tizennégy stációnál megálltak, és hol románul, hol magyarul énekeltek, imádkoztak – felekezeti hovatartozástól függetlenül.
Megható, közösségépítő erővel bíró, mások számára is követendő példa, hogy a községben, ahol négy különböző felekezet található – a stációk sorrendje szerint református, ortodox, görög és római katolikus – együtt emlékezzenek meg Jézus keresztútjáról!

Fiatalok és idősebbek együtt imádkoztak, énekeltek és követték a keresztet felváltva cipelő négy egyházi elöljárót, illetve Nagy István helyi polgármestert, aki elmondta, hogy nem volt könnyű megszerveznie a menetet, de mindenképp szeretné, ha lenne folytatása az eseménynek.
Az is kiderült, hogy a keresztút utáni gyűjtésből, illetve a hétvégi húsvéti templomi szertartások perselypénzeiből a gálospetri árvaház bentlakóinak az irataik elintézéséhez szükséges összeget szeretné a község biztosítani.
Végkövetkeztetésként álljon itt Iulian Lenghel helyi ortodox tisztelendő sommázata: „Az összefogás az olyan dolog, amit mindenki kell, hogy akarjon és mindenki kell, hogy szeresse!”


Írta: Gulácsi Mária