Lelki és fizikai építkezéssel teli tíz éve szolgál a református lelkész a faluban

Futó Ferenc református lelkész és családja tíz éve vállalt szolgálatot a Székelyhídhoz tartozó Érolasziban. A fiatal család az Arad megyei Bélzerindről érkezett Érolasziba abból a megfontolásból, hogy közelebb lehessenek Szilágyságban élő családtagjaikhoz. Ifjonti lendülettel, nagy lelkesedéssel láttak neki mind a léleképítés nemes feladatának, mind pedig a fizikai munkálatoknak.
„Ez az elmúlt tíz év úgy telt el, hogy minden évben valamit építettünk. Ahogy az egyik építkezést befejeztük, akkor már rögtön gondolkoztunk azon, hogy mit lehetne még felújítani? Így építettünk magtárat, felújítottuk a parókiát és ezt követően megszületett a nagy álom, hogy a templomot is kívül-belül teljes mértékben felújítsuk” – mondta Futó Ferenc tiszteletes.
A templom elsőrendű felújítási tervei, az anyagi korlátok miatt a legszükségesebb munkálatokra korlátozódtak. Ám amikor nekiláttak az érolaszi templom tetőbontásának kiderült, hogy mindenképpen szükséges a teljes szerkezet cseréje, mely aztán új tetőcserepezést is kapott. Csak eztán tudtak nekilátni a templom belső felújítási munkálataihoz. Az anyagiak előteremtése mindig nehéz feladat, de mint ahogy a tiszteletestől megtudtuk, hála Istennek többen is segítő kezet nyújtottak a felújításban, így egy holland gyülekezeti kapcsolat révén jelentős támogatás érkezett. Az érolaszi egyház maga műveli a földterületeit, s az ebből származó jövedelmet is a munkálatokra fordították, valamint önkormányzati, megyei tanácsi támogatások is hozzájárultak az álom beteljesüléséhez.
A falubeliek ragaszkodtak, ahhoz, hogy a templom megőrizze stílusjegyeit, vonásait így a felújításokat követően is minden olyan maradt, mint egykor, de mégis teljesen új. A padok, az ablakok ugyanolyan arányosan, ugyanolyan formában lettek visszaépítve mint hajdanában. Kétéves munkafolyamat a templom felújítása, mely már 90 százalékban meg is valósult, a 2015-ös esztendőre már csak apróbb finomítások maradtak. Ez év tavaszára tervezik a templom felújításáért tartandó hálaadó istentiszteletet, mely a remények szerint így tíz esztendei sikeres és gyümölcsöző szolgálat után egyben Futó Ferenc hivatalos beiktatását is jelenthetné az érolaszi gyülekezetbe.
Futó Ferenc felesége, Márta a kolozsvári diakónián végzett, s bár a családban három kiskorú gyermek is nevelkedik, a főállású édesanya mégis szolgálatba állt. Jelenleg az Érmelléki Református Diakóniai Központot vezeti, mely – mint megtudtuk – nagyon szerteágazó munka. Több mint kétszáz érmelléki családot tartanak nyilván, akiknek napi segítséget nyújtanak: különböző programok keretében élelmiszereket, ruhákat, egészségügyi felszereléseket, kellékeket adományoznak, de ugyanakkor találkozókat, jótékonysági koncerteket is szerveznek.
Az érolaszi lelkész és családja tíz éve vállalt szolgálata igen eredményesnek mondható. A településen és Márta asszony tevékenységének köszönhetően az egész Érmelléken lélekben és fizikailag is látható eredményei vannak annak az elhivatottságnak, amellyel szolgálatuk felé fordulnak. További áldott tevékenységeikhez kívánunk erőt, egészséget és azt, hogy a szilágysági származású család számára Érolaszi váljon a szó legnemesebb értelmében vett otthonná, s a felújított Isten háza pedig a 340 lelket számláló gyülekezet léleképítő hajlékává.


Írta: Fekete Katalin