Buddhista szerzetessel találkozhattak a székelyhídi érdeklõdõk márciusban. A tibeti származású Gese Sedup Gyaco (Ghese Shedup Gyatso, képünkön) látogatása külön megtiszteltetést jelent számunkra, hisz elsõ alkalommal hagyta el szülõföldjét és a Nepál fõvárosában, Katmanduban levõ Triten Norbucse kolostort, hogy taníthasson Európában.

Az érdeklõdõk elsõ alkalommal a tûzoltóság melletti volt kisiskola épületében, másodjára pedig a Petõfi Sándor Elméleti Líceumban ismerkedhettek a jungdrung bön vallás képviselõjével. Érdeklõdésben nem is volt hiány, hisz mindkét alkalommal szép számmal jelenek meg. A találkozás felemelõ volt, nagyon mély erõ sugárzott a vendég jelenlétébõl. Nagyon sok érdekes dolgot tudhattunk meg egy idegen kultúrájú és vallású ember mindennapjairól tolmácsai, Imre Zoltán és Burghart Pál segítségével.
Sedup Gyaco Tibetben született, de a kínai kommunizmus ellehetetlenítette a helyzetét, ezért átszökött Nepálba. Itt kolostorról-kolostorra vándorolt és egyre inkább elmélyült a vallás dolgaiban. Tizenöt évnyi tanulás után megkapja a Gese címet, ami nálunk emelt szintû tanítót, a filozófia doktorát jelenti. Számos alkalommal szökött vissza szülõföldjére, Tibetbe, hogy taníthasson és nem egyszer a kommunisták kezébe került, akik visszatoloncolták Nepálba.
Sedup Gyacótol többek között megtudtuk, a jungdrung bön vallás a legrégebbi világvallás, hitük szerint 18 ezer éves. (A hivatalos adatok szerint a VII. században alapította Tonpa Senrab Mivocse.) Az érdeklõdõk betekintést nyerhettek egy buddhista kolostor és a szerzetesek mindennapjaiba is, akik fél ötkor kelnek és napjaikat a tanulás, meditációk, tanítások, imák, valamint a vallási viták töltik ki.
A beszámolóból az is kiderült, hogy a római katolikus egyház igen jó kapcsolatot ápol a jungdrung bön vallással. Kölcsönösen küldenek szerzeteseket mindkét helyrõl egymáshoz lelki gyakorlatra. Tehát a buddhizmus célja soha nem az emberek áttérítése (amit sokszor sokan félreértelmeznek), hanem a béke üzenetének közvetítése, valamint a vallásban és saját lelkünkben való elmélyülés meditációs technikáinak tanítása.
Sedup Gyaco a béke képviselõjeként érkezett hozzánk, és minden mondatában hangsúlyozni is próbálta ezt. Véleménye szerint az emberek legnagyobb problémája a békétlenség, és ez onnan indul, hogy önmagunkkal sem vagyunk békében. Ahhoz, hogy a világon béke uralkodhasson, elõször mindenki meg kell, hogy találja a saját lelki békéjét, csak akkor tud másokkal is békében élni. A találkozók egyébként mindkét alkalommal a szerzetes gyönyörû imaénekeivel zárultak, aki imáiban, a mi lelki békénkért fohászkodott.
Úgy érzem még rengeteg tanulnivalója van mindnyájunknak, arról az egyszerûségrõl, szerénységrõl és alázatról, ami a keleti embereket jellemzi. Ezek a találkozók akár az elsõ lépéseink is lehettek ezen az úton.

 

 

 

Ványa Blanka