Június 4-én, a trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulóján koszorút helyezett el Székelyhíd városvezetése a központban található park ezredévi turulmadaras emlékművénél. „A mai napot a magyar nemzet teljesjogú tagjaként, partiumi magyarként éljük meg, tudva azt, hogy a kölcsönös tisztelet jegyében a többséggel való, hatékony, közös munka gyümölcsöző tud lenni” – hangzott Béres Csaba polgármester beszédében. Rákosi Jenő, az Érmelléki Református Egyházmegye esperese emlékező szavait a Római levél 8. részének 31. versével zárta: „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” A jelenlegi törvényes keretet betartva az egybegyűltek, Székelyhíd város helyhatóságának tagjai, a történelmi vitézi rend képviselői, iskolaigazgatók, az Ér Hangja Egyesület képviselője egy-egy szál nemzeti szalaggal átkötött fehér szegfűt helyeztek el az millenniumi emlékműnél.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének felhívása nyomán aznap délután 17 óra 30 perckor kondultak a székelyhídi harangok, csatlakozva a Kárpát-medence egyházközségeiben, gyülekezeteiben megszólalókhoz. A Magyarország területi szétszakítását szentesítő dokumentum egy évszázada történt aláírására emlékeztető, 100 másodpercig tartó harangszó után az ajkakról erős fohászként hangzott az Úr imádsága. A református templom kertjében a megemlékezés záróakordjaként dalok csendültek a Karancsi Béla vezette Székelyhídi Férfikórus előadásában.


Írta: Rupárcsics Csilla Judit