Idén január 25 és 26 között került megszervezésre az erdélyi hagyományőrző huszárok elméleti képzéséül szolgáló, és már hagyománnyá vált Huszárakadémia. Az eseményt Bálványosfürdőn és Torján tartották, melynek immár harmadik alkalommal volt a házigazdája Daragus Attila torjai polgármester, hagyományőrző kapitány. Az erdélyi katonai hagyományőrzők idei kétnapos elméleti képzésén százhetvenkét erdélyi, partiumi és anyaországi huszár, gyalogos és huszárjelölt, valamint a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnöksége vett részt.

Szombaton a Vár Panzióban szakmai előadások hangzottak el zömében magyarországi történészek, lelkészek és hagyományőrző huszárok előadásában a mádéfalvi veszedelemről, a magyar hadviseletekről, a székely határőrségről a 17. századi Európában, a székely katonák szerepéről a napóleoni háborúkban, a marosvásárhelyi 23. Tábori Vadász Zászlóaljról és az Úz-völgyi csatákról.
Vasárnap reggel a csikónevelésről, a fiatal hátasló alapkiképzéséről és a gyalogosok számára tartott alaki foglalkozásról szóló előadásokat követően a résztvevők  Altorjára utaztak, ahol a felvonulás után a zsúfolásig telt Szent Miklós-templomban a Hatos Mihály plébános, tábori lelkész, hagyományőrző főhadnagy által celebrált ünnepi szentmisén vettek részt.


A szentmiseáldozat bemutatása után Daragus Attila szólt az egybegyűltekhez, és felsorolta azokat a települé­seket, ahonnan huszárok érkeztek. Bihar megyét Benedek Tamás, a bihardiószegi Hessen-Homburg hagyományőrző huszáregyesület kapitánya és társai képviselték. Mellettük több székely hagyományőrző egyesület jelent meg, mint például a  sepsiszentgyörgyi, gidófalvi, uzoni, baróti, árkosi, málnásfürdői, kézdivásárhelyi, kőröspataki, gelencei, rétyi és feldobolyi. Természetesen az anyaországi hagyományörzők sem maradtak ki az eseményről. A legtávolabbi helység, ahonnan huszárok érkeztek, 950 kilométerre fekszik Torjától.

A szentmisén tiszteletét tette  Tamás Sándor, Kovászna megyei tanács elnöke, aki köszöntő beszédet mondott a jelenlévő hagyományőrzők jelenlétében. Ezt követően, katonás sorrendben, a huszárok a templom melletti szoborparkban, a lovashuszárszobor mellett sorakoztak fel.  A két évvel ezelőtt felállított lovasszobor koszorúzása után Daragus Attila házigazda köszönő beszédével zárult a nyolcadik Huszárakadémia.

Ez az esemény jól bizonyítja a hagyományőrzés népszerűségét a térségben, és nagy öröm, hogy Bihar megyében is egyre fontosabbá válik a huszárhagyomány, így mi is képviseltethetjük magunkat ilyen fontos összejövetelen.

 


Írta: Fodor Károly Tamás