Különleges istentisztelet a székelyhídi magyar imaházban

 

Rendhagyó vasárnapi istentisztelet keretében zenés áhítatott tartottak a székelyhídi magyar baptista imaházban, melyen közel 90 személy vett részt. A jelenlévők nagy része a helyi gyülekezet tagjaiból állt, de többen más településekről is érkeztek (Csokaly, Diószeg, Magyarkéc), továbbá városunk lakosai között is sokan voltak olyanok, akik kíváncsiak voltak március 3-án délután az eseményre.

 

 

A különleges alkalom elsősorban – de nem kizárólagosan – a keresztény zenét szerető emberek számára volt megszervezve, felekezetektől függetlenül. A közel kétórás dicsőítő est alapját a helyi baptista gyülekezet zenészei által kísért közös éneklés képezte, amit a baptista fiatalok csoportja bibliai igeversek felolvasásával és szavalatokkal, Balla Frigyes helyi gyülekezetvezető és igehirdető pedig bibliai gondolatokkal tarkított. A lelki táplálékként szolgáló gondolatok négy pontban összefoglalva a teremtő Isten emberek által való dícséretéről, a Teremtő megszólító szeretetéről, a m egváltó Istenről és Isten országáról szóltak a jelenlévőkhöz, Istenhez való ragaszkodásra buzdítva a hallgatókat.

A szervezők reménykednek benne, hogy még lesz alkalmuk ehhez hasonló zenés istentiszteleteket szervezni a már hagyományos őszi zenenapok mellett.

 

 

Csorján Barna