Egészséges életmódra, természetvédelemre nevel az EKE ’91

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) tagjai a természet megismertetése, az egészséges életmód népszerűsítése mellett környezetvédő akciókkal is felhívták már magukra a figyelmet. Bihar megye több városában rendszeresen begyűjtik a lakosságtól az elhasznált étolajt, különböző zsiradékokat. Teszik mindezt önkéntesek bevonásával.

Itt mindenki kortól és nemtől függetlenül talál a maga számára barátokat és elfoglaltságot, úgy működnek, mint egy nagy család: odafigyelnek egymásra. Hétvégenként rengeteg kirándulás és honismereti túra várja az érdeklődőket elsősorban a környékbeli hegyekbe, de gyakorta külföldi utakra is elmerészkednek. Kedd délutánonként egyfajta klubélet működik a székhelyükön, turisztikai folyóiratokat terjesztenek, túravezető oktatást tartanak. Nyaranta honismereti táborokat, emléktúrákat szerveznek, de részt vesznek más szervezetek rendezvényein is – avatott be a részletekbe Tiponuţ Tibor elnök.

Az egyesület vezetője kihangsúlyozta, hogy a természetjárás mellett nagy hangsúlyt fektetnek az ifjúságnevelésre, valamint környezet- és természetvédelemre is. „Kinyitom a csapot, és folyik az ivóvíz. Természetes dolog. Pedig a Föld ivóvízkészlete rohamosan fogy! És az ivóvízbázis szennyezéséhez mi magunk is hozzájárulunk. Napi rendszerességgel mérgezünk meg több millió tonna tiszta ivóvizet, hiszen rengeteg elhasznált étolajat, zsiradékot öntünk a lefolyókba, ami nem csak káros anyag, de a lefolyócsövekbe lerakódva a csöveket is tönkreteszi, vagy eldugaszolja! Bele sem gondolunk, hogy amit a lefolyóba öntünk, az valójában veszélyes hulladék, külön kellene tárolni, semlegesíteni vagy újrahasznosítani. Azt pedig fel sem tudjuk fogni ésszel, hogy egy liter kiöntött használt étolaj egy ember 14 éves vízszükségletét szennyezi be!” – fogalmazott egy ízig-vérig természetvédő vehemenciájával Tiponuţ Tibor.

Tiponut Tibor középen beszámolót tart az elmúlt évi közgyülésen

Ebből kiindulva 2011-ben eldöntötték, hogy lépni fognak az ivóvízbázis védelme érdekében.  Elkezdték szervezni Nagyváradon az elhasznált étolaj és zsiradék begyűjtését a lakosságtól.

Székelyföldön a Zöld Székelyföld Egyesület már 2009 januárjában elindított egy zöld programot, ami az Olajgyűjtés nevet kapta. Azóta hat székelyföldi településen gyűjtik rendszeresen a használt étolajat.

Gyakorta sítúrákat szerveznek belföldön és külföldön egyaránt

Nagyváradon negyedévente veszik át a használt, égett étolajt és egyéb háztartási zsiradékokat. Az akciót eleinte támogatta a megyeszékhely önkormányzata, de az utóbbi években sajnos inkább ellehetetleníti a civil szervezetek munkáját. Sőt, támogatás helyett „kiszipolyozza” a civileket a székhelyek egekbe emelt bérleti díjaival – fejtette ki nemtetszését az egyesület vezetője.

2014-ben egy sikeres pályázati támogatásnak köszönhetően tevékenységi területüket Bihar megye több városára is kiterjesztették. Nagyszalonta és Élesd után a polgármesteri hivatal támogatásával Székelyhídon is akcióba lépett az EKE ’91.

Lelkes önkéntesek segítik a használt étolaj átvételét

Városunkban való ténykedésük sikeresnek bizonyult, a polgármesteri hivatal mellett a Petőfi Sándor Elméleti Líceum önkéntesei is segítették munkájukat, amelynek során első körben 58 liter használt étolaj és zsiradék gyűlt össze. Ez rekordmennyiségnek számít a megye más városaiban elért eredményekhez viszonyítva. Kérdésünkre válaszolva Tiponuţ elmondta, hogy a falvakban nem szerveznek ilyen jellegű akciókat, mert ott nem kerül használt zsiradék a kukába, vagy a lefolyóba, mert a vidéki emberek az állattartásban hasznosítják a felesleges maradékot.

Többen kérdezik tőlük, hogy mit csinálnak a használt olajjal? Az EKE vezetője elmondta, hogy a begyűjtött terméket leadják egy erre szakosodott telephelyen. ők biztosítják a tároláshoz és szállításhoz szükséges edényeket, valamint a szállítást is. Átszűrést követően a hígabb részt biodízel előállításánál hasznosítják, a sűrűbb maradékból pedig aszfaltadalék lesz.

Tehát 100%-osan újra hasznosítható a fáradt étolaj!

Gyakran foglalkoztatja az embereket az is, hogy mekkora „üzletet” bonyolítanak le? A válasz rövid, egyértelmű: „Semennyit!” Az akcióban résztvevők önkéntesek, ingyen dolgoznak. A gyűjtés célja nem anyagi, hanem környezetvédelmi jellegű, hiszen megkímélt, megmentett ivóvizet kapunk érte cserébe. A tiszta víz pedig mindanynyiunk részére elengedhetetlenül szükséges.

****************************************************

EKE-kronológia a kezdetektől napjainkig

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) Bihar megyei osztálya 1991. május 24-én alakult, nagyjából a történelmi EKE megalakulásának százéves évfordulóján. Akkor a 63 alapító tag egyöntetűen elfogadta, hogy az egyesület a régi EKE szellemiségét kívánja tovább vinni. Céljuk a turizmus minden válfajának művelése és népszerűsítése, a honismeret terjesztése, történelmi értékeink és néprajzi hagyományaink védelme, környezet- és természetvédelem, turistajelzések festése, turistautak karbantartása. A Bihar megyei osztály megalakulásától a Kolozsváron székelő országos EKE fiókszervezeteként működött 2006 decemberéig. Akkor egy sajnálatos esemény miatt kénytelenek voltak „megújulni”. A nagyváradi bíróságon 2007. április 20-án jegyezték be a Bihar megyei osztály jogutódjaként az Erdélyi Kárpát-Egyesület ’91 Nagyvárad-Bihar civil szervezetet. Az új név alatt is tovább követik az EKE hagyományait – mondta el lapunknak Tiponuţ Tibor elnök, aki azzal is eldicsekedett, hogy a kezdetektől a Bihar megyei amatőr turisták legnagyobb tömegbázisa az övék. Jelenleg több mint 190 aktív tagjuk van.


Írta: D. Mészáros Elek