Nem kevesebb mint három alkalommal ült össze az évváltozás időszakában, rövid két hét alatt a székelyhídi helyi tanács.

A tavalyi utolsó, december 28-i gyűlésen először a 2017-es évre vonatkozó adókat és illetékeket szavazták meg. Valamennyien egyetértettek azzal, hogy az új adótörvény miatt megnövekedett adóterheket a lehető legkisebbre csökkentsék.

Három megüresedett ANL-lakás kiutalásáról is döntöttek. Mivel harminc jelentkező vár lakásra, a törvényben meghatározott pontrendszer alapján a három legtöbb ponttal rendelkező listavezető kapja meg a szabad lakrészeket. Erről egyhangúan döntöttek a tanácsosok.

Ezt követően tíz, az egyházakra vonatkozó határozattervezetet együtt tárgyaltak. Mint minden évben, a városban és a környező falvakban működő egyházak kérték, hogy a tanács biztosítson számukra adókedvezményt, illetve -mentességet. Az új adótörvény miatt minimálisra csökkent az elengedhető adók aránya, de amit el lehet engedni, arra mindannyian rábólintottak. Keresik a törvényes keretet az egyházak további támogatásához.
Egyhangúlag és vita nélkül döntöttek egy Hegyközszentmiklós határában lévő 0,66 hektáros terület megvásárlásáról, ahová áradások elleni védőgátat építenek.

*
Nem sokat pihentek a helyi képviselők az újév elején sem, hiszen két rendkívüli találkozón foglalkoztak aktuális kérdésekkel.
A január 9-i ülés napirendjén három fontos határozattervezet szerepelt. Elsőként a 2016-os év költségvetését zárták le, majd arról döntöttek, hogy a tavalyi év költségvetési többletét felhasználhassák, amíg lesz idei bevétel. Utolsóként arról szavaztak, hogy a székelyhídi iskolahálózat ugyanolyan formában működjön tovább, mint az előző évben.

Két nappal később, január 11-én, szerdán a rendkívüli hideg időjárás miatt sürgősséggel öszszehívott tanácsülésen egyetlen napirendi pontról döntöttek, mégpedig arról, hogy a legnehezebb helyzetben lévő, rászoruló családokat gyorsított szociális felmérés alapján tüzelőanyaggal támogatják.


Írta: Tiponuţ Tibor