A veszélyes, illetve agresszív kutyák tartóinak figyelmébe

 

A 2002/55-ös sürgősségi rendelet értelmében Önökre a következő kötelességek hárulnak:

1) Az (1) cikkelyben jelzett kutyák tulajdonosaira, illetve időleges tulajdonosaira a következő kötelességek hárulnak:

  1. a) legkevesebb 18 éves legyen;
  2. b) tökéletes cselekvési képességekkel rendelkezzen;
  3. c) ne legyen személy elleni bűncselekmény miatt elítélve.

2) Az (1), illetve a (2)-es cikkely 1. bekezdésében jelzett kutyák tulajdonosai, időleges tulajdonosai kötelesek állataikat a Nemzetközi Ebtenyésztő Egyesület részét képező Romániai Ebtenyésztő Egyesület nyilvántartásába vétetni, és látható módon feltüntetni a lakrész, az ingatlan vagy az ingatlant övező kerítés vonalán, legkevesebb 15×25 cm-es táblán a „Harapós kutya”, illetve „Veszélyes kutya” figyelmeztetést.

Az (1) cikkely által meghatározott kutyák tulajdonosai kötelesek a lakhelyük, illetve a kutyák tartáshelyének megfelelő rendőrőrsön a letenni a Nemzetközi Ebtenyésztő Egyesület részét képező Romániai Ebtenyésztő Egyesület által kiállított igazolás fénymásolatát, mely tanúsítja a kutya (1)-es cikkely szerinti besorolását, valamint a következő tartalmú, saját felelősségre tett nyilatkozatot:

  1. a) a kutya tetovált vagy mikrocsipes azonosító száma,
  2. b) a kutyának a törvény által előírt oltásainak igazolását;
  3. c) az említett törvény (1)-es cikkelyének a) bekezdése által előírt, a kutya sterilizálását igazoló iratot;
  4. d) a törvény (1)-es cikkelyének a) bekezdése által említett kutya által okozott károk iránti polgári felelősségvállalási biztosítás meglétét igazoló irat;

3) Lakhelyváltoztatás esetén az (1)-es cikkely hatáskörébe tartozó kutyatulajdonosok kötelesek 48 órán belül tájékoztatni az illetékes rendőrőrsöt;

4) Az (1)-es cikkelybe besorolt kutyák elhullását, illetve az (1)-es cikkely b) bekezdésébe besorolt kutyák elidegenítését a tulajdonosok 48 órán belül kötelesek közölni az illetékes rendőrőrs képviselőivel.

Kérjük a veszélyes, illetve agresszív kutyák tartóit, hogy további felvilágosítás végett keressék fel a lakhelyük szerint illetékes rendőri képviseletet.

A veszélyes, illetve agresszív kutyák tartására vonatkozó törvényes előírások be nem tartása polgári, esetenként a tulajdonosokra nézve büntetőeljárási következményekkel járhat.