RMDSZ-berkekben megyeszerte zajlottak a tisztújító gyűlések. Székelyhídon március 20-án, pénteken a múzeum épületében gyűltek össze a szervezet tagjai, szimpatizánsai, hogy megtartsák a helyi és körzeti szervezet tisztújítását.

A székelyhídi RMDSZ helyi tisztújításán jelen volt Borsi Lóránd megyei küldött, kinek vezetésével a jelenlévők megszavazták a gyűlésvezető bizottságot és a jegyzőkönyvvezető személyét.

Ormós György leköszönő elnök megtartotta tevékenységi beszámolóját, melyben kiemelte a szervezet hathatós segítségével megvalósított rendezvényeket, de ugyanakkor rávilágított arra, hogy a munka folyamatos, elvégzendő feladat mindig van, volt és lesz, s hogy érdemes lenne nagyobb publicitást adni a kifejtett tevékenységnek, hogy a város lakói mindig legyenek tisztában a szervezet megvalósításaival. A leköszönő elnök beszámolóját az érintett tartózkodásával a szervezet tagjai egyhangúlag elfogadták. Ezt követte a tisztújítási ceremónia, melynek keretében Béres Csaba a helyi szervezet elnöki tisztségére javasolta Kővári Gyöngyi tanácsost, mondván „méltó a szavazók bizalmához, kreatív, s személyére mindig mindenben lehet számítani”. Kővári Gyöngyi, az RMDSZ székelyhídi nőszervezetének elnöke elfogadta a jelölést, így a jelenlévők az érintett tartózkodásával megválasztották a helyi szervezet elnökének. Következett a helyi választmány kialakítása, mely ez alkalommal is 21 főt számlál, valamint az etikai és fegyelmi és az ellenőrző bizottságok megválasztása. A helyi szervezet gyűlésének utolsó napirendi pontja a körzeti küldöttgyűlésre való küldöttek megválasztása volt.

A Székelyhídhoz tartozó falvak helyi RMDSZ-szervezeteiben is megejtették a tisztújításokat. Csokalyon Szabó Szilvia lett az újonnan választott elnök, míg Érköbölkúton Gődér Attila, Hegyközszentmiklóson Kaszoni Sándor, Nagykágyán Nagy István, Érolasziban pedig Komsa Cecília maradt az elnök.

Szintén március 20-án kicsit később meg is érkeztek a falvak küldöttei is a székelyhídi múzeum épületébe, ahol szintén Borsi Lóránd vezette az RMDSZ körzeti tisztújító gyűlését.

Béres Csaba, a székelyhídi RMDSZ körzeti elnöke megtartotta beszámolóját kiemelve az RMDSZ lobbitevékenységének, munkájának köszönhető megvalósításokat. (elkerülő út, ivó- és szennyvízhálózat, nagykágyai iskola fejlesztése, szociális központok, a középiskola fejlesztése, utak javítása stb.) Az elnöki beszámolót a küldöttgyűlés egyöntetűen elfogadta és megszavazta.

Következtek a körzeti etikai és fegyelmi, valamint az ellenőrző bizottságok tagjainak megválasztásai, majd a tényleges tisztújítás, amikor is Ormós György javaslatára újra Béres Csaba jelöltetett az elnöki tisztségre, melyet az érintett tartózkodásával meg is szavazott a küldöttgyűlés. A körzeti választmány 37 tagot számlál, melynek jól bevált algoritmusa most is megmaradt (Székelyhíd 17 fő, Csokaly, Érolaszi, Érköbölkút, Hegyközszentmiklós, Nagykágya 4-4 fő).

Fekete Katalin