Roma nemzetiségű vagy hátrányos helyzetű iskolásokon segít a szociális program

Városunkban 2013-ban indult el a szociális gyerekprogram, melynek célja a roma és a hátrányos helyzetben élő gyerekek iskolai és társadalmi felzárkóztatása. Első lépésben Székelyhíd mellett Hegyközszentmiklóson kezdtek el gyerekekkel foglalkozni, majd tavaly bekapcsolódott Csokaly, végül idén már Érköbölkút és Nagykágya is.

A gyerekek kiválasztása szociális ankétok útján történik, igyekeznek településenként tényleg az arra legjobban rászorult családokon segíteni. Miután megtörténik a családok szociális felmérése, a problémák és a kockázati tényezők beazonosítása, majd az egyéni szükségletek felmérése, elindul a program, amely a gyerekek számára tanulást, higiéniai oktatást, kézműves- és szocializációs tevékenységeket, valamint napi egyszeri étkeztetést is biztosít. Ugyanakkor megpróbálnak a családokkal is kapcsolatot tartani tanácsadás formájában, hisz fontos a szülőkkel és iskolával való együttműködés a gyerekek oktatásból való kimaradásának megelőzése érdekében. A többségében roma gyerekekből álló csoportok esetében roma nemzetiségű felnőtteket vonnak be a tevékenységek segítésére. Mindezek fenntartása igen költséges, minden egyes település önkormányzata anyagi támogatást nyújt, de ez csak töredéke a svájci államtól kapott összegeknek, ők öt évre kötelezték el magukat a program mellett.

Tavaly szeptemberben nagy lépés következett be az alapítvány érmelléki életében, hisz Hegyközszentmiklóson, Csokalyon, Érköbölkúton és Nagykágyán is épült egy-egy szociális központ európai uniós támogatással, a munkaügyi, családügyi és szociális minisztérium projektjének keretében. (Székelyhídon a külön épületet a református egyház a felújított Draveczki-házat bocsátja az alapítvány rendelkezésére.) Az épületek jól felszereltek, végre az iskoláktól függetlenül, senkitől sem zavarva folynak a délutáni programok. A szülőknek is tartanak egészségügyi felvilágosításokat, a háziorvosok előadásaival színesítve a találkozókat. A tervek között szerepel hét-nyolcadik osztályosok szintén háziorvos által bevezetése a változások korára, a szexualitás, a nemiség témáiba.

Hogy megéri ebbe a programba energiát fektetni, arról Szoboszlai Erzsébet, a program Bihar megyei vezetője biztosít minket: „Már látszik a gyerekeken fejlődés, nagyon nagy hasznukra válik a foglalkoztatás, hisz nem csak a tanulásban, a házi feladat megírásában segítünk, hanem egyházi szellemben neveljük őket, tartunk bibliaórákat, emellett higiéniai nevelést is kapnak, megtanítjuk, hogyan viselkedjenek, hogyan egyenek szépen és más olyan dolgot, ami nélkülözhetetlen a társadalomba való beilleszkedéshez. Ugyanakkor a látványos fejlődéshez, hosszú évekre lesz/van szükség, így biztosan elmondhatjuk, a program folytatódik!” – mondja bizakodóan Szoboszlai Erzsébet.


Diakónia a kezdetektől máig
A két világháború között az Erdélyi Református Egyházkerület keretében jól kiépített, hozzáértően megszervezett diakóniai szolgálat működött. Sajnos a kommunista időszakban, az államosítást követően megszűntek a diakóniai munka feltételei. Az 1989-es változások újra lehetőséget teremtettek ennek újraélesztéséhez. Az embertárs szolgálatát célzó tevékenységek egész sora indult el ekkor, ezek között szerepel a Diakónia Keresztyén Alapítvány munkája is.
Kolozsváron már 1992-ben „elvetik a magokat”, a diakóniai szolgálat megnyitja első orvosi rendelőjét, és még ugyanebben az évben elindul az otthoni betegápoló szolgálat. 1998-ban szintén Kolozsváron beindul a második orvosi rendelő. Az igazi áttörés 2001-re tehető, amikor az alapító Erdélyi Református Egyházkerület bejegyeztette az önálló jogi személyiségű, kolozsvári székhelyű Diakónia Keresztyén Alapítványt. 2011 szeptemberében ért az alapítvány Bihar megyébe, ekkor – összefogva a Királyhágómelléki Egyházkerülettel – felkarolták a roma gyerekeket, és Nagyváradon egy szociális nappali foglalkoztató központot indítottak harminc nebulóval.


Írta: Juhász György