Felújítják a kultúrházat – A református egyházközség tulajdonába került a Bónis-ingatlan

Érolaszi egyik legnagyobb gondja a kultúrház hiánya. A közigazgatásilag Székelyhíd városához tartozó kis falucskában többszöri próbálkozás után sem sikerült az immár akuttá vált problémát megoldani, de most mintha felsejlene a fény az alagút végén.

Érolaszit az idők folyamán több család birtokolta. A Bónis família nagykiterjedésű földterületekkel rendelkezett a falu határában. Érköbölkúton is bővelkedtek szántókban, a jelentősebb ingatlanok is a tulajdonukat képezték. A földreformot követően őket is megfosztották vagyonuktól, ahogyan tették ezt a többi reakciósnak kikiáltott sorstársukkal is. A Székelyhíd–Margitta útvonal mentén fekvő ingatlanukra is rátette a kezét az akkori államhatalom. A falu lakosságának javára sikerült fordítani a kisajátítást, az akkor még jó állapotban lévő ingatlanban rendezték be a település kultúrházát. Alkalmi színpadi előadások, lakodalmak és egyéb mulatságok idején volt hol összegyűlniük a helybélieknek. Az ingatlan karbantartására nem túl nagy gondot fordítottak a kommunizmusban, sikerült is rendesen lelakni azt.

Béres Csaba polgármester támogatta az egyház ingatlanvásárlását.

Az 1989-es változásokat követően a Bónis család visszaigényelte az egykori jusst, értelemszerűen magát a kultúrházat is. Az épület visszaszerzését követően az önkormányzat lépéseket tett annak megvásárlására, de az örökösökkel többszöri próbálkozást követően sem sikerült dűlőre jutniuk: a bejárati ajtóra lakat került. Teltek-múltak az évek, a kihasználatlanul állt épület enyészetnek indult, a környékét felverte a gaz, a faluközpont csúfjává vált.

Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere örömmel újságolta lapunknak, hogy végre sikerült megegyezni az örökösökkel. Így megvásárolták az épülethez tartozó közel kéthektáros területet, illetve az előtte lévő térséget, amit „körülszaladóként” emlegetnek a helyiek, valamint az iskolaépület alatti parcellát – ami szintén Bónis-birtok.

A végső döntés értelmében az önkormányzat finanszírozta a vásárlást, de az ügylet lebonyolítását az érolaszi református egyházközség végezte, amelynek tulajdonába került az ingatlan a fentebb említett földterületek egy részével együtt. A felújítási munkálatok költsége a helyi egyházközségre hárul, amit önerőből, testvéregyházak támogatásával, valamint pályázatok révén fognak megoldani.

Jó gazda módjára a helyiek már neki is láttak az ingatlan körüli bozót eltakarításához. Futó Ferenc lelkipásztor sem volt rest munkaruhába bújni, és jó példát mutatva híveinek, fűkaszával irtotta a gyomot. A tiszteletes elmondta, hogy bár az ingatlan az egyház tulajdonát képezi a mögötte és az előtte húzódó, illetve még egy további beltelekkel együtt, de a felújítást követően ismét kultúrházként fogják működtetni. Maga az épület egy nagyteremből, több kisebb helyiségből áll, valamint az alatta húzódó pincerészből.


Írta: D. Mészáros Elek