1. IMG_8061 

    November végén újra összegyűlt a székelyhídi tanács, soros ülésüket tartották, ezúttal az inkubátorház gyűléstermében. Karancsi Béla, Érolaszi RMDSZ-es képviselő mielőtt a napirendi pontokra tért volna, üdvözölte Vad Mártát, a Székelyhídi Petőfi Sándor Líceum igazgatónőjét. Ő elsősorban megköszönte a város segítségét, az iskola 60.-dik évfordulójára szervezett programokban. Hálája jeléül mindenkinek egy erre az alkalomra készített emlékkönyvet ajándékozott. Majd egy újabb kéréssel fordult a tanács felé, miszerint a líceumnak egy orvosra és asszisztensre lenne szüksége. Ennek megoldása nem tűr halasztást, a városvezetők mihamarabbi megoldást ígértek, remélhetőleg már januárban orvosi ellátásban részesülhetnek a diákok.

Ezután elkezdődött a tényleges tanácsülés. A napirendi pontokban egyhangúlag egyetértettek politikusaink, néhol egy egy tartózkodás mellett mindent sikerült átvinni. Többek között kiderült, hogy az idei évben nem változnak a helyi adók, valamint„elkeltek” a megüresedett ANL lakások is, a hat tagú bizottság pontrendszere alapján. 15 ezer lej kerül a szentmiklósi iskola fűtésproblémájának megoldására, 35 ezer lej a pályázatok finanszírozására, 20 ezer lej pedig az utak tisztítására. A nagykágyai iskola alkalmazottainak fizetése is megoldást talált, átcsoportosítanak pénzeket Székelyhídról, és a szentmiklósi Toldytól.

A volt mozi épületét a Zólyomi Dávid utcán, a Szövetkezet udvaron már évek óta dolgozó Brisa Consult Srl. Szeretné kibérelni. Természetesen a tanácsosok figyelembe vették, hogy ezáltal nőne a munkahelyek száma, így rövid vitatkozás után megszavazták, hogy a fent említett cég használhatja az épületet, azzal a feltétellel, hogy a bérleti díj fizetése mellett az udvart is rendben tartják majd.

Egyhangú döntés alapján, megoldódott annak a diakóniai alapítványnak a problémája, amelyik Székelyhíd és Szentmiklós mellett, most már Csokalyon is foglalkozik hátrányos helyzetű roma gyerekek délutáni oktatásával. A döntés értelmében szeptemberig visszamenőleg kifizetik a gyerekek étkeztetését, havi 800 lej ellenében. Két cég, a SC. Dovelyn Conexim Srl., és a SC. Malvin Srl. is csődöt jelentett, amire a bírósági határozat is megérkezett, így városunknak kénytelen lemondania a fennmaradt tartozásaikról.

Egy a város tulajdonában, a nagykágyai Báró dombon lévő magtár, 49 évre koncesszióba kerül, a Pro Nagykágya javára, akik renoválással kezdenek majd elsősorban a tetőszerkezetben kialakult károk miatt. Több lehetőséget látnak az épületben, nagy felelőtlenség lenne egy ekkora ingatlant veszni hagyni.

Végül de nem utolsósorban, megoldás kerül néhány az önkormányzatnál szükséges új munkahelyek kiírására, hisz ez évben többen mentek el a dolgozók közül, akiket még nem sikerült pótolni.


Írta: Juhász György