LICEUL TEORETIC “PETOFI SANDOR”, ORAŞ SĂCUENI, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului „SMART Petofi”, cod   F-PNRR-SmartLabs-2023-0072,  proiect finanțat prin Planul Național de Redresare ș Reziliență, prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în cadrul apelului ”Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”, prin PNRR/Pilonul VI. Politici pentru noua generație\ Componenta C15: Educație \Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Proiectul  se  desfășoară  în  perioada  09.01.2024– 31.01.2025, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 350.124,52 lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene.

Obiectivele generale al proiectului sunt:

  1. Dezvoltarea competențelor tehnologice și a capacității de inovare în rândul elevilor și al cadrelor didactice prin înființarea Laboratorului inteligent pentru dezvoltarea abilităților tehnologice și digitale.
  2. Stimularea cercetării și dezvoltării în regiune prin asigurarea accesului la tehnologii avansate.
  3. Promovarea specializării inteligente în regiune  prin dotarea laboratorului cu tehnologii avansate.

În cadrul proiectului sunt vizați 1300 de elevi şi aproximativ 163 de cadre didactice, care, odată cu implementarea proiectului, vor avea la dispoziție o gamă largă de echipamente și tehnologii moderne, cum ar fi tablă interactivă, software-uri educaționale moderne, imprimantă 3D, scanner 3D, robot educational cu braț și kituri robotice, creioane 3D și ochelari de realitate virtuală, sistem dedicat pentru videoconferință şi sistem de sunet, dispozitive pentru managementul Laboratorului inteligent, terminale de lucru – dotări care vor intra în patrimoniul Liceul Teoretic „PETOFI SANDOR” din Oraş Săcueni.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați!              

Director al Liceului Teoretic „PETOFI SANDOR” din Oraş Săcueni,
Barta Imre

Telefon: 0259352539
E-mail: liceulsacueni@gmail.com


Írta: Ér hangja