Az utóbbi hónapok hatalmas esőzései Székelyhídon is igencsak felbolygatták az emberek megszokott kerékvágásban zajló életét. Az árkok, melyeket lakosok bizony gondosan rendben tartottak, nem bírták el az özönvízszerűen lezúduló csapadékmennyiséget, elárasztották az utcákat, több tonna iszapot és jelentős anyagi károkat hagyva maguk után. Városunk helyhatósága a károk felmérését követően egy többpontos programtervezetet dolgozott ki, melynek célja a jövőbeli hasonló helyzetek elkerülése, normalizálása.

Első lépésként Székelyhídról tizennyolc önkéntes képzését tűzte ki céljául a helyi vezetőség, akik Romániai Magyar Vállalkozók Egyesületének a segítségével katasztrófavédői tanfolyamon vesznek részt, ahol különböző elméleti és gyakorlati tudással vértezik fel őket. Ennek gyakorlatba ültetése már el is kez­dődött.

Második programpontként munkagépekkel takarították ki az kiskútvölgyi és a cservölgyi gátak környékét, valamint a vecseri felső vasúti híd és a líceum melletti híd között elterülő szakaszt. Harmadik lépés jelenleg is folyik a Szíkon, ahol a kertek mögött folyó Cser patak, több mint 600 méteres szakaszát kézi munkaerővel szeptember elsején kezdték el kitakarítani. Először elterelték a patakot a Kazinczy Ferenc és Iosif Vulcan utcák irányába, majd hozzáláttak a munkához, melyet az időjárás és a munkafelület függvényében mihamarabb szeretnének befejezni. A több évtizede felgyűlt földet és salakot, a part megemelésére használják majd fel, valamint szükség esetén a megmaradt többletet elszállítják.

A közeljövőben a tervek között szerepel a központban a piac melletti árokrész, valamint a szemközti oldalon az Electrica áramszolgáltató cégig nyúló árokrész kitakarítása is. Így a két gáttól egészen a Vágóhíd utca végéig rendbe lesznek téve az árkok és patakok Székelyhídon. Miután ez megtörtént, a lakosság bevonásával szeretnénk az árkokat, patakokat tisztán és üledékmentesen tartani, hogy elejét vegyük a problémáknak. Ehhez kérjük a lakosság részvételét és hogy a munkálatok ideje alatt türelmesek és megértőek legyenek.


Írta: Ványa Blanka