A legújabb tanügyminisztériumi rendeleteket ismertették

A pedagógusok hagyományos tanév eleji tanácskozását, az eddigi gyakorlattól eltérően nem a tanévkezdés előtt, hanem szeptember 30-án szervezték meg. Székelyhíd a körzet elemi osztályaiban tanítóit és óvónőit látta vendégül. Mivel kellemes, verőfényes idő ígérkezett, igazi vénasszonyok nyara, a tanítók a Gyermek Jézus Sport- és Szabadidőközpont teraszán gyülekeztek.

Püsök Juliánna Magdolna tanítónő, Székelyhíd körzet módszertani felelőse, körvezetője örömmel nyugtázta, hogy a szokatlan időpont ellenére is szinte kivétel nélkül minden pedagógus megérkezett. Üdvözölte az új tanév alkalmából Székelyhíd, Csokaly, Érköbölkút, Érolaszi, Hegyközszentmiklós és Nagykágya, valamint a szomszéd község, Kiskereki és a hozzá tartozó Érkeserű és Asszonyvására tanítóit.

A viszontlátás öröme után, a megbeszélés első részében a körvezető üdvözölte kollégáit az új tanév kezdetének alkalmából, köszöntötte az elmúlt tanév során magasabb didaktikai fokozatot szerzőket, valamint az új tagokat. Ezután ismertette a 2016–2017-es tanévben életbe lépő minisztériumi rendeleteket, utasításokat: a tanév szerkezetét, a tanévben érvényes kerettantervet, tanmeneteket, tankönyveket, az országos felmérések várható időpontjait, a magyar nyelven tanuló kisdiákok számára szervezett megyei, illetve országos versenyek, vetélkedők kiírásait. Jó hír volt, hogy minden iskolába megérkeztek a tankönyvek, de a legjobb hír mégis az volt, hogy nem csökkent a magyar nyelven tanuló gyerekek száma. Minden településen megmaradtak az eddigi osztályok, sehol nem volt összevonás, sőt egyes helyeken több előkészítő osztály is indult. A körzet tanítói az idei tanévben 810 kisdiákot oktatnak magyar nyelven.
Az ebéd időpontra való tekintettel a szervezők bográcsgulyással vendégelték meg kollégáikat, mely Szabó Tibor nyugalmazott mérnök szakértelmét dicsérte.

A megbeszélés második részét a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének szentelték az egybegyűltek. Sós Sándor tanár, a Bihar megyei szervezet elnöke már nem először látogatott Székelyhídra, a partiumi magyarság egyik tanügyi központjába. Sok minden szóba került. Szabad beszélgetést folytattak, melynek témája a szövetség működésének célja volt. Természetesen a legnagyobb érdeklődést a Bolyai Nyári Akadémia 2016–2017-es tanfolyamainak várható időpontjai, helyszínei váltották ki. Ezeken a tanfolyamokon nagyon sok erdélyi, felvidéki, újvidéki és kárpátaljai pedagógus vesz részt, neves anyaországi pedagógusok irányítása mellett, mely alkalmak nemcsak a szakmai továbbképzést, hanem az ismerkedést, a barátságok kötődését is szolgálják. A tanácskozáson döntés született arról, hogy a tanítók részéről kolléganőnket, Püsök Juliánna Magdolnát bízzuk meg azzal, hogy gondoskodjon a pedagógusszövetség és az oktatók közötti információcsere, minél közvetlenebb kapcsolat tartásáról.

A tanítók megbeszélését, tanácskozását megtisztelte jelenlétével a Petőfi Sándor Elméleti Líceum új igazgatója, Ecsedi Ferenc, valamint Kozma Sándor régi-új igazgatóhelyettesünk is, aki az óvodai és elemi oktatás elhivatott támogatója.


Írta: Erdei Ferenc tanító