A magyar kultúra napjára emlékeztek ma január 22-én, a hegyközszentmiklósi Toldy

Általános Iskolában. Az VII. és VIII. osztályos tanulók Erdei Éva tanárnő vezetésével két

képmontázst készítettek: egyiket a magyar kultúra jelentős alakjairól: Kölcsey Ferencről,

Erkel Ferencről, Munkácsy Mihályról, Vörösmarty Mihályról, másikat a magyar kultúra

kincseiről. Aztán összegyültek a tanulók a VIII. osztályban és közösen emlékeztek a Himnusz

és a Szózat íróira. Együtt énekeltük a Himnuszt és szavaltuk közösen a Szózatot. Felemelő

volt hallgatni a gyerekek szavalatát.


Írta: Béres Angéla