A Példabeszédek könyvének (10, 7) soraival szólította meg híveit az ünnepi istentisztelet prédikációjának bevezetőjében Székelyhíd református lelkésze, Rákosi Jenő esperes. A református templomban délután 17 órától tartott hagyományos megemlékezés legmélyebb pillanatai talán kevésbé kötődtek a koszorúzáshoz, mint az emlékezést és a gyászt kifejezésre jutattó szertartáshoz, sokkal inkább voltak a betetőzései azoknak a gondolatoknak, amelyeket Rákosi Jenő tiszteletes megosztott az egybegyűltekkel. A múlt eseményei, legyenek bár személyes vagy közösségi emlékké alakult történések, gyakran süllyednek el a feledés gondtalan homályában.