Tizennégy egyházzenei kórus énekelt a székelyhídi római katolikus templomban

Alig csengtek le a XI. Érmelléki kórustalálkozó utómunkálatai, a dallamot, zenét, kóruséneket kedvelők november 21-én a székelyhídi római katolikus templomban találhatták magukat a IV. egyházmegyei kórustalálkozón. A Szeplőtelen fogantatás plébániára tizennégy kórus érkezett az egyházmegye minden szegletéből, hogy énekeikkel az Jóistent dicsőítse.

Ozsváth József helyi plébános köszöntését követően Béres Csilla kórusvezető ismertette a helyi plébánia zenei életét, majd az egybegyűltek Bihari Sándor zeneszerző, orgonista születésének 115. évfordulóján emlékeztek a halk szavú bensőséges harmóniák mesterére.

A nem mindennapi eseményen jelen volt Böcskei László nagyváradi megyés püspök, aki hálatelt szívvel hallgatta az egyházmegye kórusainak énekét. Elmondta, hogy a találkozó ötlete azon alapult, hogy megszólítsák és összehívják azokat a lelkipásztori munkatársakat, akik részt vállalnak a közösség életében. A templomi kórus egy nagyon fontos része a közösségnek, hiszen a liturgia ünneplésében jelentős részt vállal. Elismerés szerzése, bátorítás, találkozás, ismerkedés és a tapasztalatcsere a cél.

A bemutatkozások sorát a dr. Kristófi János karnagy vezette székesegyházi Szent László Énekkar és gyermekkórus indította, majd következett a Szabó Péter kántor vezetésével éneklő margittai Nagyboldogasszony plébánia kórusa, a Váradolasziból érkezett Kiss Géza vezette Bihari Sándor-kórus, a váradújvárosi Halmos László-kórus, a monospetri Krisztus király kórus, a váradi székesegyház Oláh Gabriella vezette kis- és gyermekkórusa, a zilahi Rorate kórus, a váradszőlősi Szentháromság-plébánia Józsa Domokos által vezetett felnőtt és gyermekkórusa, a belényesi Szentháromság-plébánia kórusa, a Tóth Betty által vezetett váradvelencei szeplőtelen fogantatás plébánia kórusa, a szilágysomlyói Báthory István-kórus, a baromlaki/füvesi Páduai Szent Antal-plébánia kórusa, a Bokor János karnagy által vezényelt érmihályfalvi Jubilate Deo kórus, s végül a házigazda székelyhídi szeplőtelen fogantatás plébánia Béres Csilla vezette kórusa.

MARGITTAI NAGYBOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA KÓRUSA SZABÓ PÉTER KÁNTOR VEZETÉSÉVEL

SZÉKELYHID SZEPLOTELEN FOGANTATÁS PLÉBÁNIA KÓRUSA BÉRES CSILLA KARVEZETŐ

Az Isten dicsőségére szolgáló bemutatkozásokat a jelenlévő tizennégy kórusból formálódott egyesített kórus közös éneke zárta.

EGYESITETT KORUS

Az egyházi zene egy mély gyökerekkel rendelkező zeneforma, melyet kutatnunk, keresnünk érdemes, hogy hozzá méltó tudással és megfelelő érzékenységgel kezelhessük. Általa műveljük saját magunkat és közösségünket melyben szolgálatunkat végezzük. „Aki énekel, kétszeresen imádkozik” – mondjuk Szent Ágoston nyomán. Van, hogy lelkünk, hitünk akaratát oly szépen szeretnénk Isten elé tárni, hogy az szavakkal már ki nem fejezhető, és ekkor zenében nyilvánulunk meg. Énekünk fontos eleme az egyházi liturgiának, mely által mi is tevékenyen részesei lehetünk a szentmisének. A liturgia drága kincsünk, s ehhez hozzátartozik a liturgikus ének, mely nemcsak zenei aláfestés, hanem az imádság közvetítésének különösen szép lehetősége. Ha énekszóval dicsőítjük Istent, ápoljuk az egyházzenei hagyományokat, mely hagyatékot kötelességünk megtanítani gyermekeink számára, hogy egykoron azt majd ők is továbbörökíthessék.

Az egyházmegyei kórustalálkozón részt vevő énekkarok vezetői emléklapokat vehettek át, majd a felemelő ünnep szeretetvendégséggel zárult.


Írta: Fekete Katalin