Începând cu data de 01.09.2022 UAT Comuna Curtuișeni implementează un proiect de interes local, care este finanțat integral prin Schema de granturi mici „Acces la finanțare 2021”. Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 23.509 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de operator de program. Obiectivul proiectului este de a realiza documentația tehnică (D.A.L.I.) necesară obținerii finanțărilor pentru lucrările de reabilitare/modernizare a infrastructurii rutiere, pentru îmbunătățirea accesului tuturor cetățenilor, incluzând grupurile vulnerabile, la serviciile publice oferite în centrul comunei.

Durata de implementare a proiectului Conect Curtuișeni este de 6 luni, până în prezent fiind realizate activitățile de comunicare la nivel local privind lansarea proiectului, și achizițiile publice pentru contractarea serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnice ce fac obiectul proiectului, contractul fiind atribuit unui proiectant specializat pe lucrări de modernizare drumuri, Construct CDP S.R.L.

Pentru informații oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro sau www.frds.ro.

Pentru mai multe informații despre proiect, contactați Primăria Comunei Curtuișeni, la adresa Loc. Curtuișeni, nr. 17 jud. Bihor, Cod poștal 417225, Email: primaria.curtuiseni@yahoo.com, sau telefon: 0259 465032.Lucrând împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”


Írta: Ér hangja