Ifjúsági találkozónak adott otthont a székelyhídi római katolikus templom március 16-án, szombaton.

 

 

Bodonos, Micske, Szentjob, Érmihályfalva, Baromlak-Füves, Margitta, Monospetri, Érszalacs, Bihardiószeg és nem utolsó sorban Székelyhíd plébánosai „terelgették” a hozzájuk tartozó gyülekezeteikből az ifjúságot Jézus felé. Az ifjúsági találkozón az együtt „bejárt” keresztút egy újabb tégla volt abban az útban, amit a mai korban Isten felé lerakunk, hogy Hozzá közelebb érjünk.

 

A résztvevő csoportok megérkezése után, mindenki a templomba vonult, ahol is keresztúti ájtatosságon vehetett részt mindenki. A keresztúti ájtatosság olyan elmélkedő imádságsorozatot jelent, amelyben a hívők felidézik Jézus keresztútjának történéseit, állomásait. A keresztút végzése közben kirajzolódott az az egység, ami a magyar, a szlovák, a román ajkú gyerekeket a hiten keresztül Jézushoz vezeti. A különböző stációknál különböző nyelveken folyt úgy az elmélkedés, mint a közös éneklés.

 

 

A keresztút elvégzése után az egybegyûlt egyházi vezetők közös szentmiseáldozatot mutattak be a papokért, a pápa szándékáért és az ifjúságért. Az igét Bogdán István érmihályfalvi  plébános hirdette, kiemelve a házasságtörő asszony példáján keresztül, hogy mennyire fontos a megbocsátás. Petrisor Constantin monospetri plébános pedig egy missziós tevékenységről mesélt a jelenlevőknek, hogy hogyan és miképpen térítették meg az eszkimókat Grönlandon, ezzel is példázva az áldozatos munkát és a hit erejét, valamint azt, hogy „a megbocsátás csak Isten segítségével lehetséges”.

 

 

A szertartás alatt szentgyónási lehetőséget kínáltak fel a jelenlevők számára. Az elbocsájtó áldás előtt Duma Ferenc helyi plébános-kanonok megköszönte mindenkinek a jelenlétet, a miseáldozatot, valamint meghívta arra a szeretetvendégségre az egybegyülteket, amit az egyház gyülekezeti termében tartottak, mondván, hogy „Isten igéjével és az élet kenyerével járjunk a hit évében!”

 

 

B. J. R.