Zsúfoltságig megtelt  hosszú évek csendje után a székelyhídi roma imaház az V. Romakonferencia mintegy 850 amerikai, magyarországi, székelyföldi és érmelléki illetőségű, regisztrált résztvevőjével március 3-án. Városunkban először szervezték meg ezt a rendezvényt, miután az első négy alkalommal a konferenciát Vámospércsen (Hajdú-Bihar megye) tartották. Az eseményre számos helységből érkeztek így az észak-karolinai (Egyesült Államok) Greensboróból, Magyarország több településéről (Botpalád,   Debrecen, Ilk,  Fehérgyarmat, Karcag, Kispalád, Kokad, Létavértes, Nyíracsád, Hajdúhadház, Tiszabecs Túr-istvánd, Tuzsér, Vámospércs), a Székelyföldről (Bibarcfalva, Nagybacon) valamint a környező településekről (Érolaszi, Hegyközszentmiklós, Kiskágya, Székelyhíd-Csikósszin, Érmihályfalva).

 

 

A konferenciára érkezőket nagy szeretettel várták és fogadták a szervezők. Volt forró tea, kávé, szendvics, kalács, amit a regisztrációkor elfogyaszthattak. Ez idő alatt volt alkalom arra, hogy az ismeretlenek ismerősökké váljanak, a rég látottak pedig újra feleleveníthették közös emlékeiket, kapcsolatukat.

A program a Székelyhídi Roma Dicsőítő Csoport zenés szolgálatával kezdődött, akiknek áldásos dicsőítése aznap reggelre arra volt hivatott, hogy ráhangolják az érkezőket az Ige befogadására és Isten dicsőítésére.

 

 

Az istentiszteletet Kovács Lajos, a bagamér–vámospércsi baptista körzet lelkipásztora, a helyi romamisszió koordinátora nyitotta meg és vezette. A köszöntő beszédben a 98. zsoltárral Isten imádatára hívta a résztvevőket, aki minden népet egyformán szeret, aki tudtul adja az Ő szabadítását személyválogatás nélkül és megjelenti az Ő igazságát a népek előtt.

 

 

Ezt követően Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány elnöke volt a konferencia igehirdetője. Igehirdetésének témája Máté 14,13–33 alapján a lehetetlen lehetségessé válik hit által. Akkor amikor elhisszük, hogy Isten nindenható és szeretete végtelen, akkor lehetségessé válik az hogy egy utcai hajléktalanból egy világszerte ismert szervezet vezetője legyen, ahogy ez az Ő életében lehetségessé vált. Továbbá példaként említette meg a Bibliából Jónás próféta történetét, valamint a csodálatos kenyér és halszaporítás történetét, mint bizonyosságot az Isten hatalmának megnyilvánulása a tekintetben, hogy a lehetetlenből lesz lehetséges.

 

 

A továbbiakban Boros István, a székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum igazgatója szólt a jelenlévőkhöz, aki Szent Ágoston gondolatait idézte, miszerint Isten a saját képmására teremtette az embert, adott az embernek érzéseket, ösztönöket, anyagiakat, természeti törvényeket, tudást, észt valamint akaratot. Viszont – fejtette ki – semmit sem ér az emberi lét ha hit, szeretet, akarat és tudás nélkül próbál boldogulni. Az ember feladata közösséget építeni Isten irányába. A továbbiakban tudtára adta a jelenlevőknek, hogy a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, a helyi iskola, valamint az önkormányzat között megállapodás született egy napközis tevékenység 2013 szeptemberétől történő beindításáról, ahol a gyerekfoglalkoztatások mellett étkezési lehetőség is biztosítva lesz.

 

 

Erre reagálva Kovács Lajos megosztotta a jelenlevőkkel, hogy a Baptists on Missionnal folytatott tárgyalások alapján vállalják, hogy szakemberekkel foglalkozást és étkezést biztosítanak a rövidesen a roma imaháznál működő két óvodai csoportnak, valamint annak a 31 diáknak, akik tanulási nehézséggel küszködnek és szükségük van a korrepetálásra ahhoz, hogy az adott tanévet be tudják fejezni. Ennek a koordinálására őt és Alicia Jones amerikai misszionárius hölgyet kérték fel. Örömét fejezte ki, hogy ebben a kezdeményezésben is támogató partner a helyi iskola vezetősége és a helyi önkormányzat.

 

 

A köszöntők sorához csatlakozott Béres Csaba polgármester is, aki tanúbizonyságot téve az Istenbe vetett hitéről, kiemelte a hit és az oktatás szerepének a fontosságát a roma közösség felzárkóztatása érdekében.

Ezt követően egy szolgálati csokor következett, amikor is a gyülekezetek bemutatkoztak és énekkel, bizonyságokkal szolgáltak Isten és a konferencia résztvevői felé. Bár különböző helyekről érkeztek a csoportok, de az Istenhez való ragaszkodás, és az új élet gyümölcse látható és tapasztalható volt bennük.

 

 

A konferencia közös étkezéssel zárult, ami szervezetten, jó rendben, testvéries légkörben zajlott, így a hosszú útról érkezetteknek sem kellett üres gyomorral hazatérniük, hisz tudjuk azt, hogy a lelki eledel mellett a mindennapi kenyérre is szükségünk van éppen úgy, ahogy ezt az Úr Jézus is tanítja.

 

 

A rendezvény anyagi hátterét a Baptists on Mission amerikai szervezet biztosította, ezenkívül a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, a KÖVET Misszió és a South-Elmi Street Baptist NC csoport kapcsolódtak be a konferencia támogatásába. A szervezést Kovács Lajos lelkipásztor, a vele együtt  a kelet-magyarországi területeken roma gyülekezetekben szolgáló Szilágyi Endre missziós munkatárs és a helyi roma gyülekezet szolgálattevői, valamint Alicia Jones amerikai misszionárius végezték.

 

 

B. J. R.