Március 1. és május 15. között tehetik le egységes mezőgazdasági támogatáskérelmeiket az arra jogosult gazdák az Ügynökségnél. Ehhez a következő okiratok szükségesek:

– személyi igazolvány fénymásolata
– aktív bankszámláról szóló bizonylat
– bizonylat a mezőgazdasági nyilvántartóból a birtokolt földterültről, amelyre a támogatást igénylik
– állattenyésztés esetén a kérelemnek megfelelő, állatorvostól származó bizonylat

A kérelem, földterület-bevallás további lépéseit elektronikus felhasználói felületen tehetik meg a támogatást igénylők az Ügynökség segédletével.Információért forduljanak a székelyhídi Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) irodájához a Kazinczy Ferenc 5. szám alatt.