Másodszori nekifutásra június végén megtartották az új székelyhídi helyi tanács alakuló ülését. A június 5-én lezajlott helyhatósági választáson megválasztott testületet tíz RMDSZ-es, négy szociáldemokrata párti (PSD), egy-egy MPP- és EMNP-tanácsos, illetve Májercsik Attila (független) alkotja.
Az első alakuló ülést 27-én, hétfőn a prefektúrát képviselő Delorean Gyula alprefektus félórás várakozás után elnapolta, mert a teremben nem jelent meg a megválasztott tanácsosok kétharmada (ez a megalakulás törvényes feltétele). Csak az RMDSZ és az EMNP tanácsosai voltak jelen, azaz összesen tizenegy személy. A kormánybiztos újra öszszehívta az alakuló ülést, június 30-án pedig mind a 17 beiktatandó önkormányzati tanácsos ott volt a tanácsteremben.

A megyei kormányhivatal képviseletében ezúttal is Delorean Gyula volt jelen, aki felkérte Rhédey Emília rangidős tanácsost, hogy a két legfiatalabb kollégájával, Kozma Sándorral és Kaszoni Józseffel az oldalán vezesse le a gyűlést.

Rhédey Emília köszöntötte a jelenlévőket, és megnyitotta az ülést, majd azt kérte, hogy az operativitás érdekében az alprefektus folytassa az ülés vezetését, amivel minden tanácsos egyetértett. Delorean Gyula javasolta, hogy az ülést magyar nyelven folytassák le, ezt követően ismertette az ülés napirendjét.
Az érvényesítő bizottság megválasztását követően beiktatták a tanácsosokat. Megállapították, hogy valamennyi jelenlévő mandátuma érvényes, majd a Bibliára, illetve az alkotmányra tett kézzel a beiktatandó tanácsosok sorra esküt tettek, amit kézjegyükkel is hitelesítettek, majd a tanácsot egyhangú szavazatukkal megalakítottnak nyilvánították.

Ezt követően Gődér Attila tanácsost három hónapra ülésvezetőnek választották.
Béres Csaba, Székelyhíd újraválasztott polgármestere külön napirendi pont keretében letette az esküt. Az alprefektus elsőként gratulált a régi-új városvezetőnek, aki történelmet írt Székelyhídon, mert ő az első, aki immár harmadik polgármesteri mandátumát kezdhette meg városunk élén.

A tanácsosok leteszik a hivatalos esküt

Az alpolgármesteri tisztségre két személyt jelöltek, Gődér Attila az RMDSZ részéről Csuka József Györgyöt, míg Emeric Dudás a szociáldemokraták részéről Cristina-Mona Duţát javasolta. (Mint ismeretes, C. Duţă az idei polgármester-választáson a nyertes Béres Csaba után a második lett.) Titkos szavazással ismételten Csuka Józsefet választották meg városunk alpolgármesterének.

A székelyhídi tanácsosok két frakcióba tömörültek. Az egyik frakciót az RMDSZ alkotja, közösen az EMNP-vel és a MPP-vel, a másik frakciót a szociáldemokraták és Májercsik Attila független jelölt.

A gyűlést vezető alprefektus javaslatokat kért a szakbizottságok megalakítására. Abban valamennyi tanácsos egyetértett, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is öt szakbizottság keretében fejtsék ki tevékenységüket. A frakcióvezetők rövid szünetet kértek és egyeztettek a bizottságokban részt vevő tanácsosok személyéről. Az egyeztetés sikeres volt, és mind az öt szakbizottság a pártok egyetértésével egyhangú szavazással alakult meg.
A gyűlés lezárása után az alprefektus arra figyelmeztette a tanácsosokat, hogy mostantól Székelyhíd városáért és annak lakosaiért dolgozzanak, az önös érdekeken felülemelkedve csapatként tevékenykedjenek, támogassák munkájában a polgármestert, mert csak együtt lehetnek eredményesek.


Írta: Tiponuţ Tibor