Csuka József-György a régi-új alpolgármester

A székelyhídi helyi tanács pár nappal alakulóülése után, október 26-án, újra összeült A tanácsülés első napirendi pontja a szakbizottságok megválasztása volt. A következő négy évben összesen öt szakbizottság működéséről döntöttek a tanácsosok.

Ezek a következők: a Gazdasági és társadalmi fejlesztési programokért, a költségvetés-finanszírozásért, Székelyhíd város köz- és magántulajdonának kezeléséért felelős bizottság (7 tanácsos); a Mezőgazdasági, városgazdálkodási, környezetvédelmi és idegenforgalmi, szolgáltatási, kereskedelmi és európai integrációs bizottság (3); az Oktatásért, kultúráért, egyházakért, sportért és szabadidős tevékenységekért felelős bizottság (5); az Egészségügyi, polgári védelmi, gyermekvédelmi bizottság (3); a Helyi közigazgatással, jogi ügyekkel, a közrend és a biztonság védelmével, a polgárok jogaival, a terület- és városrendezéssel foglalkozó bizottság (5).

A frissen megalakult tanács működéséhez elengedhetetlen, hogy alpolgármestere is legyen. Az alpolgármesteri tisztségre Béres Csaba az RMDSZ részéről Csuka József-Györgyöt jelölte, Méreg Zoltán a PNL részéről Mátyus Barnabás-Zoltánt javasolta, a PSD részéről pedig Alexandru Szasz jelölte Cristina-Mona Duţát.

A lebonyolított titkos szavazás eredményeképpen 10 vokssal Csuka József-György lett újra alpolgármester, Mátyus Barnabás-Zoltán 2 szavazatot kapott, Cristina-Mona Duţát pedig 4-en támogatták.

A szavazás után Béres Attila ülésvezető mindenkinek gratulált, megköszönte a jelenlétet és berekesztette az ülést.


Írta: Tiponuţ Tibor