Megkezdte a 2021–2022-es időszakra vonatkozó fűtési támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatványok kiosztását, illetve a kérelemhez szükséges okiratok fogadását október második felétől a Székelyhídi Szociális Ellátások Igazgatósága (DAS Săcueni), a városi polgármesteri hivatal szociális ügyekért felelős osztályán.

A fűtési támogatásban székelyhídi, illetve a hozzá tartozó falvak valamelyikében lakcímmel rendelkező családok és egyedül élő személyek részesülhetnek. A támogatás odaítélése során figyelembe veszik a családtagokra eső nettó havi jövedelmet, illetve a lakásban használatos fűtési rendszert is (gázfűtés, elektromos vagy hőenergia, fa- vagy szénalapú fűtés).

A fűtési támogatást a hideg időszak teljes egészére adják (2021. november 1. – 2022. március 31.), vagy ennek egy részére, a kérelem és a szükséges okiratok benyújtásának időpontjától függően.

Újdonság, hogy a sérülékeny fogyasztók védelme érdekében hozott 2021/226-os törvény értelmében ettől az évtől kezdődően energiatámogatásban részesülhetnek az erre rászorulók. Az energiatámogatást (nem azonos a fűtéstámogatással) havonta, beleértve a hideg időszakot, egy meghatározott összeg formájában adják: 30 lej/hónap elektromos áram fogyasztásáért; 10 lej/hónap gázfogyasztásra; 10 lej/hónap hőenergia-fogyasztásra; 20 lej/hónap szilárd tüzelőanyag és/vagy fűtőolaj esetében.

A formanyomtatványokat a polgármesteri hivatal székhelyén a szociális ügyekért felelős osztályon adják ki hétfőtől péntekig 8.00–16.30 között. Az aktuális járványhelyzetre való tekintettel az épületbe csak a zöldigazolvánnyal rendelkezők léphetnek be, azonban az osztály munkatársai kimennek azokhoz, akik nem rendelkeznek ezzel, és tőlük is átveszik az igényléseket. A formanyomtatványok ugyanakkor letölthetők a polgármesteri hivatal honlapjáról (www.sacueni.ro/asistenta-sociala). Ugyancsak itt tájékozódhatnak a támogatás feltételeinek részleteiről is. A szociális igazgatóság javasolja, hogy igénylés előtt ellenőrizzék a kizáró jellegű javak listáját, ez szintén megtalálható a honlapon.

A támogatási kérelmeket legkésőbb minden téli hónap 20-ig lehet benyújtani. Azok a sérülékeny fogyasztók, akik hőenergiával, gázzal, szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha a havi nettó jövedelem családtagonként nem haladja meg a 1386 lejt, egyedül élő személyek esetében pedig a 2053 lejt.


A fűtéstámogatás küszöbértékei:
Havi egy főre eső átlagjövedelemFűtéstámogatás*
200 lejnél kevesebb100%
200,1–320 lej között90%
320,1–440 lej között80%
440,1–560 lej között70%
560,1–680 lej között60%
680,1–920 lej között50%
920,1–1040 lej között40%
1040,1–1160 lej között30%
1160,1–1280 lej között20%
1280,1–1386 lej között – családtagra vonatkoztatva10%
1280,1–2053 lej között – egyedül élő személyre vonatkoztatva
*A Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség (AJPIS) által elszámolt összeg (% a számla értékéből)

Írta: Szűcs-Pap Enikő