Tájékoztatjuk Önöket, hogy a székelyhídi helyi tanács 2019. szeptember 30-i ülésén elfogadott 2019/115. határozat értelmében a 2018. december 31-ét is magába foglaló be nem fizetett, helyi adók kamatainak elengedésével adóügyi könnyítést eszközöltek Székelyhíd város és közigazgatása alatt álló községek adókötelezett polgárainak.

A 2019/6-os kormányrendelet 32. cikkelye értelmében az említett helyhatósági határozat azokra az adóhátralékosokra vonatkozik (magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyesületek), akik/amelyek 2018. december 31-ig Székelyhíd város és közigazgatása alatt álló községek területén nem fizették be a közigazgatási egység kezelésében álló és az általa számon tartott, törvény szerint rájuk rótt kötelező adókat.

A megszavazott adókönnyítés igénybevételéhez, vagyis a be nem fizetett helyi adók kamatainak elengedéséhez a következő feltételeknek kell teljesülnie:

• A 2018. december 31-ig felhalmozott adót legkésőbb 2019. december 15-ig törlesztik, a törvényi előírások értelmében.

• Kifizetik a helyi adóügyi hivatal nyilvántartásában szereplő adót és annak járulékait (amely magába foglalja a 2019. január 1. – december 15. között előírt és befizetésre kötelezett adót és hátralékait is) a hatályos törvények maradéktalan betartásával, az adóhátralék-elengedési kérelem benyújtásáig.

• Az adóhátralékos adós a hátralékelengedési kérelmének letételéig köteles az összes adónyilatkozatát benyújtani. E feltételnek akkor is köteles eleget tenni, ha voltak olyan időszakok, amikor nem adott le adónyilatkozatot, de az adókötelességét a helyi adóhatóság határozat útján megállapította.

• Az adóhátralékot felhalmozó adós a hátralékelengedési kérelmet az előző pontokban összefoglalt kötelezettségek teljesítése esetén, de legkésőbb 2019. december 15-ig (jogvesztés határideje) nyújthatja be, az adó befizetésével.

Ahhoz, hogy jogosultságot nyerjen a 2018. december 31-ig felgyülemlett adótartozás kamatmentességéhez, befizetésének elengedéséhez, a következőket kell tennie:

• Egy értesítő (a helyi könyvelőségi osztály, adó- és pénzügyek részlege által kibocsátott formanyomtatvány) letétele a helyi adóügyek osztályának címezve, szándéknyilatkozat a határozatban foglalt, megszavazott adókönnyítés igénybevételéről. Leadási határidő: 2019. december 15.

• Hivatalból kibocsátanak egy tájékoztató jellegű adóügyi tanúsítványt, melynek tartalmaznia kell az elmaradt, be nem fizetett adót és ennek halmozott kamatait, vagyis a törvény által előírt, kötelezően befizetendő adó összegét és az elengedett, be nem fizetendő adó felhalmozott kamatainak összegét.

A kérelmezők esetében:

• megállapítják a tanúsítványban szereplő helyi adók és illetékek megállapításának helytállóságát, kirovásuknak törvényességét;

• ellenőrzik a hátralékos adónyilatkozatainak hiánytalan voltát, valamint, hogy nincsenek terhére rótt vitás, kérdéses vagy végrehajtás alatt álló összegek;

• a kötelezően, törvényesen kirótt adó összegének befizetését követően (amely összeg a 2018. december 15-ig kifizetetlen büntetések összegét is tartalmazza) az adóhátralékos kérelmezi az adókamatok és járulékaik semmissé nyilvánítását a helyi könyvelőségi osztály, adó- és pénzügyek részlege által kibocsátott formanyomtatvány kitöltésével, melynek leadási határideje 2019. december 15. (jogvesztés hatályával).

• a benyújtott kérelem mérlegelését követően az adóhátralékos határozatot (a helyi könyvelőségi osztály, adó- és pénzügyek részlege által kibocsátott formanyomtatvány) kap kézhez, mi szerint elfogadták/visszautasították kérelmét a 2018. december 31-ét is magába foglaló be nem fizetett, helyi adók kamatainak elengedését illetően.

Részletes információkért érdeklődjenek személyesen a székelyhídi helyi tanács könyvelőségén, ahol a szükséges típuskérvényt is átvehetik.


Írta: Ér hangja