Több mint 10 000 lej adományt gyűjtöttek a mélyszegénységben élőket támogató Érmelléki Református Diakóniai Alapítvány (ÉRDA) javára a nagy közönségsikert aratott színházi előadással egybekötött október 30-i jótékonysági esten. Az Érmelléki Református Egyházmegye rendezvényén összegyűlt adomány azt mutatja, hogy Érmellék református közösségében még ezekben az ínséges időkben is van erő. Tudunk jók lenni! A székelyhídi Szabó Ódzsa Városi Színházban megtartott esemény Bara László esperes, bihardiószegi lelkipásztor igei köszöntésével kezdődött. Az alkalomhoz illően a Luther-zsoltárnak is nevezett 46. zsoltárt olvasta fel, melyet parafrazálva az Erős vár a mi Istenünk kezdetű reformációi énekként talán sokkal jobban ismerünk.

Kiemelte, hogy a mai világ alapérzése a terhek és nehézségek miatti félelem, ezért fontos elhangozzék az igei igazság, ami erőt adott már annyi hívő embernek: „azért nem félek!” Ez az erő abból a megtapasztalt istenélményből táplálkozik, hogy velünk van Isten. Az Ő jelenléte és igéje adhat, adjon erőt!

Béres Csaba, városunk polgármestere házigazdaként szólt a nézőkhöz. Beszédében kitért arra, hogy örömmel mondott igent a felkérésre, hogy a városi színház adjon helyet az előadásnak. Elmondta, hogy az egy éve átadott épületben már több mint hetven kulturális eseményt rendeztek. Reménykedett abban, hogy ez nem egyszeri alkalom, és a jövőben az érmelléki egyházmegyével közösen fognak még rendezvényeket szervezni.

Barabás Tünde diakónus, az ÉRDA vezetője örömét fejezte ki, hogy több év kihagyás után, Bara László esperes kezdeményezésére ismét jótékonysági estet szervezhettek. Röviden bemutatta az alapítvány karitatív tevékenységét, melyet 1998-ban hozott létre Érmellék 37 református gyülekezete. A cél máig sem változott: a mélyszegénységben élők támogatása, lelkigondozás, tanácsadás és ügyintézés számukra. Elmondta, hogy idén 132 családot támogatnak különféle módon. 51 család (157 családtag) részesül több hónapon át kenyértámogatásban az érmelléki gazdák gabonatámogatása révén; karácsonykor és húsvétkor nagy értékű tartós élelmiszercsomagot osztanak szét; ősszel a rászoruló gyerekek tanszercsomagot kapnak; a fogyatékkal élők számára pedig táborokat és különböző foglalkozásokat szerveznek. A szervezet külföldi és belföldi támogatásokból, egyházmegyei és gyülekezeti hozzájárulásokból, profitadó felajánlásokból és pályázati forrásokból végzi áldásos munkáját.

A felvezető után Tóth-Máthé Miklós író, színművész Én, Károli Gáspár című monodrámáját láthatta az érdeklődő közönség Varga Sándor, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata színművészének előadásában. Károli Gáspár életének eseményeire való visszaemlékezés formájában mesélte el a bibliafordítás rögös útját, felelevenítve a gönci és vizsolyi nehézségeket, történelmi viszonyokat és a sorsfordító eseményeket, melyek mind közrejátszottak a monumentális alkotás megszületésében. A száz főnél is nagyobb hallgatóság Varga Sándor színművész ragyogó játékának köszönhetően megsejthetett valamit mindabból a lelki vívódásból, ami öreg bibliafordítónkban játszódhatott le.

Az előadás végén Bara László esperes megköszönte a színvonalas és hiterősítő előadást, illetve a résztvevőknek a jelenlétet és az adományokat, melyből kiviláglik, hogy Érmellék tudja, hogy mi a feladata: odafigyelni egymásra!


Írta: Tokár Sándor