^ Vissza Fel

Tánctábor a TDC-vel a musicaldalok jegyében

Mozaik  ,   2023. július 15. szombat 

Több mint hatvan gyermek töltötte július első hetét a Tini Dance Center TDC nemzetközi táborában Székelyhídon. Magyarországról és a Partium számos településéről (Bihardiószeg, Biharfélegyháza, Csokaly, Érköbölkút, Érmihályfalva, Érolaszi és természetesen városunkból) jelentkeztek a táncot tanulni vágyó fiúk-lányok. Az idei tábor tematikáját a Padlás című musical ihlette. „Ez a 35 éves, félig mese, félig musical lett az idei választásunk, mivel ma is aktuálisnak érezzük azokat az üzeneteket, amelyeket a dalok tartalmaznak. Az ember keresi az életben a helyét, ugyanígy vannak ezzel a gyerekek és a fiatalok is, egyre nehezebben tudják eldönteni, hol fogják megtalálni azt.

Paptamási diákok tánc- és művészeti tábora Székelyhídon

Közélet  ,   2023. július 14. péntek 

A Paptamási Általános Iskola 55 diákja és öt pedagógusa vett részt június végén a tanintézményük szervezte tánc- és művészeti táborban, amelynek helyszínéül a székelyhídi strandot választották.

Az iskolaelhagyás megelőzésére, az oktatási minisztérium által kiírt PNRAS program keretében megvalósított táborban a nagyobb gyerekek a Szabó Ódzsa-szinház deszkáin kalotaszegi, a kisebbek a sportcsarnokban szilágysági, tövisháti táncokat tanultak.

„Nagyon örülünk, hogy Székelyhíd helyet adott ennek a tábornak. Hogy miért Székelyhíd? Ebben benne van az is, hogy jómagam itt vagyok kihelyezett pedagógus, így adta magát a lehetőség, ismerem a környezetet, ismerem az itteni lehetőségeket. A megújult strand – ami még nem indul be hivatalosan, de már alkalmas arra, hogy befogadja a tábort – ideális helyszínnek bizonyult. Jó is, hogy csak mi vagyunk, ad egy privát szférát az egésznek” – válaszolta kérdésünkre Bacsó Erika, a Gilice Táncegyüttes vezetője, aki a Paptamási iskola PNRAS projektjében önkéntes munkát végez, felelőssége a népművészeti oktatás.

Sokszínű népdal- és néptáncgála zárta a Digitradition eseménysorozatát

Kultúra  , ,   2023. július 14. péntek 

Nagyszabású interkulturális népdal- és néptáncgálát szerveztek a Digitradition – A népi hagyományok, a népzene és a néptánc digitalizálása az Érmelléken elnevezésű nyertes pályázat záróeseményeként Székelyhídon június 25-én.

Az interkulturális eseményen magyar, román, német és szlovák néptáncokat láthatott, valamint népdalokat hallhatot a nagyközönség. Szlovák részről a Cserpataki Cerovina Népi Együttes előadása, román oldalról az Együtt Diószegért Egyesület fiatal csoportja, német népdal és néptánc a mezőpetri Ährenkranz tánccsoport jóvoltából, és magyar vonatkozásban a székelyhídi Zajgó néptánccsoport, az apró Zajgók, az Érköbölkúti Csorgó Tánccsoport és a Székelyhídi Búzavirág Népdalkör előadása biztosította a délután sokszínűségét.

Újabb, sport tematikájú ifjúsági csereprogram Székelyhídon

Ér-sport  ,   2023. július 5. szerda 

Négy ország fiataljait megmozgató, Sport, a felélénkülés és környezetvédelem eszköze elnevezésű, újabb sporttematikájú ifjúsági csereprogramot szervez a Székelyhídi Sasok Sportklub városunkban július 12–18. között. Az Erasmus+ program támogatásával megvalósuló rendezvény célja, hogy tudatosítsa a fiatalokban: egyes sportágak, nagyszabású rendezvények negatív hatással vannak a természetre, valamint konkrét és koherens megoldásokat találjanak a sportolás környezetterhelésének csökkentésére. Emiatt a résztvevők egy sportstratégián dolgoznak majd, amely olyan területeket érint, mint a környezeti nevelés, a sport és a mobilitás, a sportlétesítmények, a városi sportolás és a testmozgás, a természetben és vidéken végzett sporttevékenységek, a sporteszközök.

Kisebbségi oktatásról értekeztek a Székelyhídon rendezett nemzetközi pedagógiai konferencián

Mozaik  ,   2023. július 1. szombat 

Négy országból érkeztek meghívottak A magyar oktatás jelene és jövője a Kárpát-medencében elnevezésű, június 24-én lezajlott nemzetközi pedagógiai konferenciára, amelynek a székelyhídi Szabó Ódzsa Városi Színház adott teret. Az előadások nyomán egy tanulmánykötet megjelenítése körvonalazódott, amely képet ad a Kárpát-medencei magyar nyelven történő oktatásról.

A konferencia ötlete azt követően született, hogy tavaly Máramaros, Szatmár, Szilágy, Arad és Bihar megye iskolaigazgatói és tanfelügyelői ültek össze Székelyhídon A magyar oktatás múltja, jelene és jövője elnevezésű, az egyesület szervezte találkozón – árulta el Mocsár László, az eseményt szervező Partiumi Oktatásért Egyesület elnöke, a konferencia főszervezője.

Az Európai Unió értékei jegyében találkoztak a testvértelepülések Hegyközszentmiklóson

Mozaik  ,   2023. június 28. szerda 

Magyarországi és szlovákiai küldöttségek érkeztek Hegyközszentmiklósra Az Európai Unió értékei a jelenre és a jövőre nézve elnevezésű, június 2325. között lezajlott testvértelepülési találkozóra.

A magyarországi Gersekarátról és Szandáról, valamint a felvidéki Gömörhosszúszóról és Légről érkeztek küldöttségek arra a Partiumi Oktatásért Egyesület által megszervezett háromnapos testvértelepülési találkozóra, melynek Hegyközszentmiklós adott otthont. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló rendezvény főként a közösség múltjával, küldetésével és értékeivel foglalkozott. A találkozó alatt a résztvevő települések küldöttei eszmecserét tartottak az Európai Unió megalakulásáról, jelenlegi helyzetéről, kihívásairól, pozitív hatásairól a helyiségek életére nézve, jövőbeli perspektíváiról.

Testvértelepülések találkozója Székelyhídon

Mozaik  2023. június 19. hétfő 

Az e-turizmusban rejlő lehetőségekről tanácskoztak a küldöttségek tagjai

Testvértelepülési találkozó zajlott Székelyhídon június 8–11. között. Az E-turizmus az EU-ban elnevezésű rendezvénysorozaton algyői, edelényi, gyermelyi, héhalmi, mucsonyi (Magyarország), kamocsai és kürti (Szlovákia) képviseletek vettek részt a házigazda székelyhídiak mellett. A nyolc település több mint kétszáz képviselője között akadtak, akik régi ismerősökként köszöntötték egymást, de a jó hangulatú közös programok során új barátságok is köttettek.

Közösséget formál, összehozza az embereket a hagyománnyá vált Gyermek Jézus-búcsú

Hitélet  ,   2023. június 16. péntek 

Zsúfolásig megtelt a székelyhídi Szeplőtelen fogantatás római katolikus plébániatemplom június 11-én, a Böjte Csaba ferences rendi szerzetes celebrálta misén, amely idén is nyitánya volt az évekkel ezelőtt meghirdetett, s azóta évente megszervezett Gyermek Jézus-búcsúnak.

„Kérjük a Jóistent, hogy őrizzen meg bennünket, hogy még nagyon sokszor együtt, örömben, jőkedvben tudjuk megünnepelni a mi Gyermek Jézusunk búcsúját Székelyhídon. Adná az Úr, hogy ne a reménytelenséget, hanem a reménnyel teli imádság idejét éljük meg. Ámen” – hangzottak Csaba testvér imádságos szavai a szentmisén.