Mókás jelenetekkel köszöntötték a szalagavatón a maturandusokat

A diákévek mindannyiunk számára felejthetetlen élményeket tartogatnak. Sokunk emlékezetében még évek múltán is elevenen élnek épp úgy a vidám, mint a meghitt szívdobogtató pillanatok. Egy ilyen felejthetetlen élményben volt részük a nagykágyai szakiskola végzőseinek is a számukra szervezett szalagavató alkalmával.

Ünnepélyes keretek között tartották meg a XII. osztályos diákok nagykorúsítását a Nagykágyai 1-es Számú Technológiai Líceumban április 23-án. A helyszín nem volt rendhagyó, hiszen a második otthonként szolgáló iskola épületét most teljes felújítás övezi, így a maturandust Székelyhídon a munkásklubban szervezték meg.

A XI. osztályosok, osztályfőnökeik és segítő tanáraik már hetekkel az ünnepség előtt szorgosan készülődtek, hogy méltóképpen búcsúztathassák társaikat.

A 36 végzős diák osztályfőnökeik vezetésével a Gaudeamus igitur dallamaira vonult be a terembe, már ekkor könnyeket csalva a tanári kar, a megjelent szülők, rokonok szemeibe.

A szalagavató különleges esemény, hiszen ekkor tudatosul az emberben, hogy közeleg a búcsú órája, s nemsoká számot kell adni az iskolában töltött évek alatt megszerzett tudásról.

A Lazar Emil tanár úr által koreografált nyitótáncot követően felcsendült a maturandusinduló, melynek mókás, frappáns szövege vidám nevetésbe torkollott.

Manapság az iskolai események előadásaiban a szervezők gyakran használják a technika különböző vívmányait. Ezt tették a XI. B-s fiúk is, akik egy kamera segítségével elkészítették a Hogyan lehet túlélni Kágyán? című kisfilmet.A film igen jól sikerült, a közönség jókat derült rajta, épp úgy, mint az ezt követő XI. A-s és B-s diákok által összeállított jeleneten, a Bancsik Ákos diák által előadott mókás történeten vagy a kágyai szuperhíradón.

Szakiskoláról lévén szó a maturandusról természetesen nem hiányozhattak a munkagépek sem, melyek a levetített film szerint nem mindig rendeltetésüknek megfelelően használtatnak. Természetesen nem menekültek meg a kedvenc osztályfőnökök, Lazar Gabriela és Szabó Hais Péter sem, ők énektudásukról kellett számot adjanak a megjelentek előtt.

Elkészültek a sok közös emléket felelevenítő végzős osztályokat és osztályfőnökeiket bemutató filmek is, melyek hol mulatságos, hol megható képeket felvillantva szorongatták a végzősök szívét. A humoros jeleneteket, vidám szófordulatokat méltóságteljes, magasztos gondolatok és megható dallamok, majd a nagykorúsítást szimbolizáló kitűzők átadása követte.

A szalagavató végén köszönet illette az iskola vezetőségét, a segítő-, felkészítő tanárokat. „Isten áldása kísérje léptetek, viseljétek büszkén kitűzőiteket!” – zárta a műsorvezető az ünnepséget.

Fekete Katalin