2014. szeptember 21-én, vasárnap délután egy nagyon jó hangulatú, telt házas keresztyén zenés est részesei lehettek mindazok, akik elfogadták a meghívást és megjelentek a Nagykágyai Szakközépiskola sporttermében. A rendezvény meghívott előadója nem volt más, mint Pintér Béla Debrecenből, akit felekezettől függetlenül a keresztyén zenében jártas fiatalok nagyon nagy része igen jól ismer, hisz nagyon sok keresztyén fiatal már egész kicsi korától az ő dalain nőtt fel. Pintér Bélát talán gyermekdalain keresztül ismerték meg legtöbben, de a különböző felekezetű keresztyén ifjúsági körökben énekelt ifiénekek jelentős részében is ott hagyta már ujjlenyomatát.

Az alkalom a székelyhídi magyar baptista gyülekezet jóvoltából indult el szerveződni, mely szervezéshez segítséget nyújtott a Nagykágyai Szakközépiskola vezetősége is rendelkezésre bocsátva magát a koncert helyszínét, parkolóhelyeket és egyéb kellékeket, illetve egyes kiegészítők rendelkezésre bocsátásával a székelyhídi önkormányzat is támogatta az alkalmat. Az előkészületekből kivette a részét a székelyhídi magyar baptista gyülekezet apraja-nagyja egyaránt, illetve segítséget kaptak néhány nagykágyai fiatal részéről is, technikai vonalon pedig Érszőllősről és Biharról is egyaránt.

Maga a Zenés est elnevezést a rendezvény amiatt kapta, mert a Székelyhídon már hagyományossá vált Zenenapot próbálta valamilyen mértékben helyettesíteni, amely az idei évben az imaház felújítása és egyéb technikai okok miatt elmaradt.

Az alkalom elején a jelenlévőket köszöntötte Szabó András a székelyhídi baptista gyülekezet lelkipásztora, majd néhány szót szólt Béres Csaba székelyhídi polgármester is, majd ezután a szót – illetve hangot – átadták Pintér Bélának. A szerény helyszín ellenére egy nagyon családias légkör alakult ki, mely megnyilvánult abban is, hogy a jelenlévők nagy része kortól és felekezettől függetlenül együtt énekelt Bécivel.

A zenés esten több, mint 500 személy vett részt, mely összetételében egyaránt volt gyerek, fiatal, középkorú és idős. A jelenlévők Bihar megye egész területéről érkeztek, de többen voltak más megyékből és az országhatáron túlról is egyaránt. Felekezeti hovatartozás szempontjából egyértelműen ökumenikus volt a társaság, hisz a résztvevők közt voltak reformátusok, katolikusok, ortodoxok, pünkösdiek, szabad keresztények és baptisták is.

Tartalmát tekintve különböző korosztályokat megcélzó énekek hangzottak el az est során, gyerek és felnőtt énekek és gyülekezeti dicsőítő dalok egyaránt. Minden dal előtt egy kis rövid bevezető és néhány a dalhoz kötődő építő gondolat hangzott el.

Az alkalom során többször énekeltek együtt a legapróbbak is a színpadon Pintér Bélával, majd a legutolsó közismert éneknél a tinik és a nagyobbacska fiatalok egy része is társult az éneklésben hozzájuk, miközben a helyén ülve természetesen az idősebb generáció sem hallgatott.

A körülbelül két órás zenés est végén Szabó András lelkipásztor és Balla Frigyes gyülekezetvezető egyaránt köszönetüket fejezték ki Bélának, hogy elfogadta a meghívást, illetve mindazok irányába, akik valamilyen módon hozzájárultak a rendezvény létrehozásához, illetve azoknak is, akik jelenlétükkel is színesebbé tették az estét és részt vettek azon. Ezt követően még a fiatalok visszamaradtak egy rövidke beszélgetésre a rég nem látott barátokkal, illetve fotózkodtak Pintér Bélával.

A jövőre tekintve pedig várjuk a hasonló alkalmak megszervezését!