A Bihar Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség felhívja mindazok figyelmét, akik 2019-ben fejezik be felsőfokú tanulmányaikat, hogy a végzettség megszerzésétől számított 60 napon belül álláskeresőként bejegyeztethetik magukat az ügynökségnél, annak érdekében, hogy személyre szabott szolgáltatásokban részesüljenek a munkaerőpiacra való beilleszkedésük érdekében. A regisztráció kötelező feltétele annak, hogy a munkanélküliségi biztosítási rendszerre és a foglalkoztatás ösztönzésére vonatkozó 2002/76. számú törvény szerint nyújtott szolgáltatásokban részesüljenek. Ily módon információkkal és tanácsokkal látják el őket, munkaerő-közvetítési szolgáltatásokban részesülhetnek, ingyenes szakképezéseken vehetnek részt, illetve pénzbeli támogatást kaphatnak. Mindazok, akiket nyilvántartásba vesznek a hivatalban, havi 250 lej munkanélküli segélyre jogosultak fél éven keresztül, illetve ha 60 napon belül munkába állnak 1500 lejes egyszeri támogatásban részesülnek. Az álláskeresőként történő regisztrációhoz szükség van a személyazonossági okmány eredeti példányára és másolatára, a végzettséget igazoló okmányra, ami tartalmazza a végzés évét, valamint orvosi igazolásra, amiből kiderül, hogy a kérelmező klinikailag egészséges, vagy az egészségi alkalmasságával összefüggő valamilyen korlátozás vonatkozik rá. Ugyanakkor várják a középiskolát végzettek jelentkezését is, attól függetlenül, hogy sikerült-e az érettségi vizsgájuk. Számukra a tanév 2019. május 31-én ért véget. Abban az esetben pedig, ha még nem zárták le őket valamelyik tantárgyból, a sikeres pótvizsgát követő 60 napon belül jegyeztethetik be magukat. – Forrás: Bihari Napló