A Real Estate cég nyújtotta be jóváhagyásra a nagyváradi főépítészi igazgatósághoz a Beldiceanu utca 33. szám és a Renașterii utca kereszteződésében lévő telek részletes városrendezési tervét, mely telken egy amerikai rendszerű multifunkcionális oktatási központot akarnak létrehozni. Érdekesség, hogy ez a telek, melyen jelenleg nyolc épület van, Kiss Sándornak, a Bihar Megyei Tanács és a megyei RMDSZ korábbi elnökének a nagyváradi rezidenciája volt.

A tervet múlt heti ülésén vizsgálta a Nagyváradi Város- és Területrendezési Bizottság (CMUAT). A polgármesteri hivatal közleménye szerint a szóban forgó területen jelenleg nyolc épület van, ezek közül egyet lebontanak, a többit pedig korszerűsítik és átalakítják. A korábbi lakóépületeket bölcsődévé, óvodává és elemi iskolává alakítják át és felszerelik az oktatási tevékenységhez szükséges berendezésekkel és eszközökkel. A beruházást több etapban akarják megvalósítani, áll a közleményben, első körben a bölcsőde és az óvoda épül meg, mely összesen 175 férőhelyes lesz, ezeket tizenegy csoportba szervezik, azaz lesz három bölcsődei és nyolc óvodai csoport.

Második körben az elemi iskola épül meg, a létesítmény 120 gyerek befogadására lesz alkalmas. A létesítményben betartják a törvény előírásait is, miszerint a bölcsődében és az óvodában minimum 22 négyzetméter/gyerek felületet kell biztosítani, az elemi iskolában a biztosítandó mozgásterület 20 négyzetméter/gyerek. Az egyetlen lebontott épület helyén egy belső összekötő út épül a Beldiceanu és a Renașterii utcai telekrész között.

A polgármesteri hivatal beszámol arról is, hogy egy másik vállalkozó kis lakóparkot kíván építeni az Izvorului utca 70 szám alatti 9000 négyzetméteres beépítetlen telken. A vállalkozó a telek felparcellázására kért jóváhagyást a bizottságtól. A tervek szerint a területen tizenkét parcella lesz, ezek közül tizenegyen házak állnak majd, a tizenkettedik pedig a leendő magánút nyomvonalát jelöli ki. – erdon.ro