Az Ér TV 140. adásának rövid tartalma:

Március 15.-­e a magyar nemzet szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Ezen a napon a világ magyarsága ki-ki a maga módján ünnepel. Székelyhíd, Csokaly, Hegyközcsatár, Szentjobb,Monospetri, Értarcsa, Margitta, Érmihályfalva és Létavértes lakossága is méltóképpen emlékezett a nemzeti ünnepen.


“Ma született a magyar szabadság, mert ma esett le a sajtóról a bilincs … Vagy van olyan együgyű,ki azt képzelje, hogy szabad sajtó nélkül lehet bármely nemzetnek szabadsága?
Üdvöz légy születésed napján, magyar szabadság! először is én üdvözöllek, ki imádkoztam és
küzdöttem éretted, üdvözöllek oly magas örömmel, a milyen mély volt fájdalmam, midőn nélkülöztünk tégedet!

Ó szabadságunk, édes kedves újszülött, légy hosszú életű e földön, élj addig, míg csak él egymagyar; ha nemzetünk utolsó fia meghal, borulj rá szemfedő gyanánt … s ha előbb jön rád a halál,rántsd magaddal sírodba az egész nemzetet, mert tovább élnie nélküled gyalázat lesz, veled halnia pedig dicsőség!”

Petőfi Sándor: Naplójegyzet

Tartalomjegyzék:

00:53 – Március 15 Hegyközcsatárban
04:35 – Március 15 Csokalyon
06:03 – Március 15 Székelyhídon
09:29 – Március 15 Szentjobbon
14:39 – Március 15 Monospetriben
21:28 – Március 15 Értarcsán
25:57 – Március 15 Margittán
30:05 – Március 15 Érmihályfalván
32:33 – Nemzeti Nap a Rozsnyai Gyűjteményben Létavértesen