Az elmúlt év végéig volt lehetőség a Szigligeti Színház kérdőívét kitölteni. Online összesen 972-en válaszoltak kérdéseinkre, személyesen pedig 117 kedves néző vállalkozott a kitöltésre. A válaszadók anonimitását sorszámos rendszerrel biztosítottuk.

            A színház legutóbb 7 évvel ezelőtt kérte ki a nézők véleményét kérdőíves formában, ám akkor csak a bérletesek vettek részt a felmérésben. A mostani kérdőív azonban ennél jóval szélesebb körű, hiszen kérdések nemcsak színházlátogatási, hanem egyéb kulturális preferenciákra is vonatkoztak, és bárki válaszolhatott azokra. Így most olyan emberek véleményét is számításba vesszük, akik egyébként nem járnak színházba. A cél tehát megismerni a potenciális közönség profilját, amelyben sok egyéb mellett a válaszadó kora és neme, jövedelme, illetve azok az egyéb elfoglaltságok is szerepelnek, amelyeket az illető színházlátogatás helyett választ. Mindezek mellett a felmérésből az is ki fog derülni, hogy a mostani színházba járók az elmúlt évadokban melyik előadásokat szerették a legjobban. Az adatok a következő évekre vonatkozó intézményi stratégia kialakításában lesznek majd segítségünkre.

            A felmérés eredményeit szakmai bizottság értékeli ki, amelynek tagjai: dr. János Szabolcs filológus, a Partiumi Keresztény Egyetem oktatója, dr. Plainer Zsuzsa kulturális antropológus, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa, illetve dr. Sántha Ágnes szociológus, a Sapientia EMTE oktatója. A szakértők szigorú tudományos szempontok alapján végzik az eredmények összesítését, nekik köszönhetően teljesebben és részletesebben tudjuk majd értelmezni a közönségtől kapott visszajelzést.

            Részeredményekről már június folyamán beszámolunk majd, végül pedig a felmérés eredményeiről átfogó tanulmány készül, amelyet a nagyközönség számára is hozzáférhetővé teszünk. – sajtóközlemény