A szükségállapot előírásai miatt mától kezdve meg nem határozott ideig felfüggesztik az ügyfélfogadást a Bihar Megyei Rendőrség közúti osztályán. A petíciókat csak e-mailben, postán, telefaxon vagy futárszolgálattal küldve fogadják. E-mail-cím: oug41.2016.sr@bh.politiaromana.ro. Ugyanígy kérhetik ki a közlekedési szabályok megsértéséért kiszabott bírságok történetét, erre a választ 15 napon belül küldik ki a jogosítvány tulajdonosának lakhelyére vagy székhelyére. A közlekedési jog visszaszerzéséről folyó büntetőperekben a bíróságok a szükségállapot ideje alatt nem döntenek, ilyen esetekben a 2020/195. számú elnöki rendelet 14. cikkelye alkalmazandó, mely szerint a szükségállapot ideje alatt lejáró iratok nem vesztik el az érvényüket.

Az ügyészség hatáskörébe tartozó esetekben elöljáróban a közlekedési jog meghosszabbítását kérik, amennyiben ez megtörténik, a jogosítvány tulajdonosának írásban (e-mail, fax stb.) kell kérvényeznie, hogy az adatbázisban is elvégezzék a megfelelő változtatásokat. A folyamatról a 0259/412–433-es telefonszám 21609-es mellékén kérhetnek tájékoztatást 8 és 16 óra között. Ugyanezt a számot és melléket kell hívniuk azoknak, akiknek felfüggesztették a jogosítványát, de a felfüggesztés ideje március 26-ával kezdve lejárt. Szabálysértési panasz benyújtása esetén szintén írásban kell elküldeni az ennek iktatásáról szóló iratot, ennek sorsáról szintén a fent említett telefonszámon kérhetnek tájékoztatást. Fontos: minden kérvény mellé kötelező mellékelni a személyazonossági irat másolatát! – biharmegye.ro