Szükségállapot vagy ostromállapot esetén online folytatódhat az oktatási tevékenység a romániai óvodákban, iskolákban és egyetemeken – ezzel a kitétellel módosította az oktatási törvényt szerdán a szenátus, döntő házként. A jogszabály-tervezetet 103 támogató és 26 ellenszavazattal, egy tartózkodás mellett fogadta el a felsőház. Az oktatási törvényt módosító tervezetet a Szociáldemokrata Párt kezdeményezte, és annak a képviselőház által hallgatólagosan elfogadott, eredeti változata a tanulók értékelési módján változtatott volna. Ezt az előírást azonban a szenátus oktatási bizottságában törölték a tervezetből, bekerült viszont az a kitétel, miszerint szükségállapot és ostromállapot idején online folytatódhat az oktatási tevékenység az óvodákban, iskolákban és egyetemeken. A közoktatás számára a tanügyminisztérium dolgozza ki az ilyen esetekben követendő módszertant, a felsőoktatási intézmények pedig az egyetemi autonómia elve alapján saját metodológiát szabhatnak online tevékenységük folytatására. A félévzáró vizsgákra, a záróvizsgákra és a doktori dolgozatok megvédésére online is sor kerülhet a 2019-2020-as egyetemi évben, és az egyetemi felvételiket is meg lehet tartani ebben a formában – írja elő a módosítás. A Szociáldemokrata Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDSZ megszavazta a tervezetet, a Nemzeti Liberális Párt azonban ellene voksolt, arra hivatkozva, hogy a szenátusban teljesen megváltozott a tervezet tartalma, így a módosítások elfogadásával sérül a kétkamarás parlament elve. A tervezet az államelnöki kihirdetést követően lép érvénybe. – agerpres.ro