A romániai népszámlálás eredményei azt mutatják, hogy több tucatnyi várost kellene visszaminősíteni községgé, és közel negyven municípium a törvényben rögzített lakosságszám-kritérium alapján már nem rendelkezhetne ezzel az adminisztratív besorolással. A Bihar megyei Diófás és Belényes is érintett ebben a kérdésben. Romániában közel nyolcvan település van, amely nem felel meg aktuális adminisztratív besorolásának, mert nem teljesíti a lakosságszámra vonatkozó kritériumot. Ahhoz, hogy egy települést városnak lehessen minősíteni Romániában, legalább ötezer lakossal kell rendelkeznie.

A népszámlálás nyomán kiderült, hogy közel negyven városnak van kevesebb mint 5000 lakosa, és közel negyven municípium lakossága nem éri el a 25 ezret – írja az adevarul.ro. A 2022-ben lezajlott népszámlálás kimutatta, hogy többek között Predeal, Sulina, Azuga és Herkulesfürdő lakossága csökkent ötezer fő alá, sőt, a Bihar megyei Diófás és a Hargita megyei Tusnádfürdő lakossága nem éri el még a kétezer főt sem. A municípiumi rang eléréséhez minimum 25 ezer lakossal kell rendelkeznie a településnek, ehhez képest még tízezer lakosa sincs a Bihar megyei Belényesnek, valamint Orsovának, Dornavátrának, Urziceninek, Calafatnak és Egyedhalmának (Adjud) sem.

A lakosságszám nem az egyetlen, amit teljesíteni kell ahhoz, hogy egy települést városnak vagy municípiumnak lehessen nyilvánítani. Városokban a lakosság háromnegyede nem mezőgazdasággal kell foglalkozzon, a lakosság minimum 70 százalékának be kell legyen vezetve a vízhálózat a házába és a lakások legalább 55 százalékában kell legyen mosdó. Egyéb kritériumok az egészségügyi és tanintézményekre, a sportlétesítmények, a hotelek, aszfaltozott utcák meglétére vonatkoznak. Ahhoz azonban, hogy egy település rangját megváltoztassák, referendumra, azt követően pedig helyi tanácsi döntésre van szükség.

Eddig a besorolás-módosítás mindig az alacsonyabb rangról a magasabb irányába történt, most azonban az érintett önkormányzatoknak a visszaminősítést kellene kezdeményezniük. Az igaz ugyan, hogy ennek nyomán csökkennek a helyi adók, tehát a lakosságnak érdekében állna ez, viszont az alacsonyabb közigazgatási besorolású településeken kevesebb a hivatalnokok és a választott tisztségviselők fizetése, és kevesebb alpolgármestert is lehet foglalkoztatni, így a helyi önkormányzatoknak nem érdekük a visszaminősítést kezdeményezni. – erdon.ro