Tizennyolc erdélyi város részesülhet majd uniós finanszírozásban az RMDSZ módosításának köszönhetően. A tervezet értelmében új metropolisz övezeteket lehetne létrehozni, azt követően pedig befektetésekre támogatást pályázni. Eredeti formájában azonban az USR törvényhozói csak a 40 ezer lakosnál nagyobb városoknak szánták volna a támogatást. „Eredeti formájában a tervezet mindössze hat romániai városnak kedvezett, hiszen minden más Romániai municípium 40 ezer lakosnál kisebb, így például Székelyudvarhely vagy Szászrégen is az USR által megszabott küszöb alá esett volna. A megyeszékhelyek a jelenlegi törvények értelmében is kialakíthatnak metropolisz övezetet” – nyilatkozta Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője azt követően, hogy a felsőház plénuma döntőházként fogadta el az RMDSZ módosítását is tartalmazó tervezetet. A Bihar megyei törvényhozó hozzátette: az Európai Uniós finanszírozások rendszerét Románia évek óta úgy szabályozza, hogy az kizárólag a nagyon nagy városoknak kedvez, a 10-40 ezer lakos közötti városoknak nem volt lehetőségük pályázni. A Szövetség által javasolt módosítást egyöntetűen fogadta el a szakbizottság, így az bekerült a tervezet végső formájába. A jogszabály értelmében a megyeszékhelyeken és a hat nagy municípiumon kívül további 44 város kaphat majd támogatást, közöttük 18 erdélyi település is: Balázsfalva, Belényes, Dicsőszentmárton, Feketehalom, Fogaras, Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, Máramarossziget, Margitta, Maroshévíz, Nagyenyed, Nagykároly, Nagyszalonta, Négyfalú, Segesvár, Szászrégen, Szászsebes és Székelyudvarhely. Előreláthatóan a következő EU-s finanszírozási ciklusban lesz egy elkülönített alap, amelyből a metropolisz övezetek fejlesztésére lehet pályázni. Az elfogadott tervezet ehhez nyújt hozzáférést a kisvárosokban elő közösségek számára is. – maszol.ro