Testvértelepülési találkozót szerveznek Székelyhídon június 8–11. között az Ér Hangja Egyesület koordinálásával. Az E-turizmus az EU-ban elnevezésű rendezvénysorozaton edelényi, héhalmi, gyermelyi, algyői, mucsonyi (Magyarország), kamocsai és kürti (Szlovákia), valamint helyi képviseletek vesznek részt.

A négynapos találkozó egyik célja, hogy összpontosítani tudják az érintett települések turizmusa kapcsán felmerült igényekre, problémákra irányuló válaszokat, megoldási lehetőségeket, hogy közös stratégiai irányokat határozzanak meg az e-turizmus fejlesztése és ezek összehangolása érdekében. A projekt szinergiájának egyik közép- és hosszútávú pozitív hozadéka, hogy megszületik egy minden partner által hozzáférhető (három országra kiterjedő) közös weboldal, melyen folyamatosan lehet aktualizálni, népszerűsíteni az adott települések digitalizált turisztikai szolgáltatásait.

A találkozón a települések bemutatják jelenlegi helyzetüket a turizmus terén, továbbá megvizsgálják, hogy az EU-tagság milyen előnyökkel, lehetőségekkel jár az adott ágazat számára. A rendezvényen a résztvevők megbeszélik, értékelik azokat a problémákat, amelyekkel az EU napjainkban szembesül, ezek hatásait és lehetőségeit a turizmus ágazatára vonatkozóan. Emellett a projekt másik fő prioritása a nemek közötti egyenlőség, az esélyegyenlőség, ezen belül is a nők támogatása.

Az E-Turizmus az EU-ban projekt a turisztikai szolgáltatások és az ezen ágazathoz kapcsolódó kiegészítő termékek, szolgáltatások digitalizációja által a nők, lányok számára (kortól, társadalmi hovatartozástól stb. függetlenül) közép- és hosszútávon a nemek közötti egyenlőséggel járó lehetőségeket biztosíthat. Az esemény során a résztvevők megismerkednek a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a Kulturális és Oktatási Bizottság munkájával Winkler Gyula európai parlamenti képviselő előadása révén. A küldöttségek és résztvevők megvitatják az EU-t érintő további aktuális kérdéseket is.

A testvértelepülési találkozó programját számos egyéb esemény teszi majd még vonzóbbá és érdekesebbé a résztvevők számára, hiszen kistermelői kiállítás, főzőverseny, néptánc-, illetve népzenei bemutató és számos más szabadidős tevékenység is szerepel a rendezvény megálmodóinak kínálatában. – sajtóközlemény