Közeledik a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíj-pályázatának beküldési határideje. Augusztus 31-ig várják a pályázati csomagokat postai úton vagy elektronikus formában. A kolozsvári székhelyű nonprofit szervezet 2003 óta támogat ösztöndíj-program keretén belül tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat, diákokat. Évente többszáz ösztöndíjas folytatja tanulmányait a világ számos pontján élő támogatók anyagi hozzájárulásainak köszönhetően. Egy tanuló ösztöndíja havonként 18 000, évi szinten 216 000 forintnak megfelelő támogatást jelent. A legjobb eredményeket felmutató ösztöndíjasok akár havi 27 000 forint értékű támogatásban is részesülhetnek! Sikeres érettségit követően ösztöndíjasok felsőfokú tanulmányait is segíthetik támogatóik.

A kiírásra pályázhatnak olyan szülők/gyámok, akiknek igazolhatóan jó képességű gyermeke a 2020/2021-es iskolai évben magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban a romániai magyar közoktatásban (beleértve ebbe a szaklíceumi oktatást és a szakoktatást is!), és teljesíti az alábbi feltételeket: 1. A család anyagi helyzete megnehezíti a gyermek továbbtanulását; az egy családtagra eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 1200 lejt. 2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig (szakoktatásban tanulmányai befejezéséig) tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását a romániai magyar közoktatásban. 3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke a 2020/2021-es tanév végén legalább 8,50-es általánost ért el.

A pályázatokat 2021. augusztus 31-ig várják az Egyesület kolozsvári postacímére (400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu 2/3.) vagy a nyilas_misi@yahoo.com e-mail címre. A pályázati csomag (felhívás, adatlap, és osztályfőnök által kitöltendő űrlap a pályázó tanuló jellemzésére) a www.nyilasmisi.ro oldalról letölthetőek. Az Egyesület tevékenységével és a pályázattal kapcsolatban további információk a 10.00–16.00 óra között hívható 0264-531153-as és 0787-200690-es telefonszámokon vagy a nyilas_misi@yahoo.com e-mail címen kérhetők. – sajtóközlemény