2020.09.01-től kezdődően, Székelyhíd Polgármesteri Hivatala, a Szociális Osztályon keresztül, megkezdi azon kérelmek regisztrálását, melyek 500 lej értékű tanfelszerelési-támogatásra vonatkozó szociális utalvány igénylését teszik lehetővé!

Az elektronikus úton kiállított szociális utalványok felhasználhatók az iskolai tanulmányokhoz szükséges tanszerek beszerzésére, amelyek a következőkből állhatnak: írószerek, jegyzetfüzetek, tollak, festéktárgyak, hátizsákok és egyéb, az iskolákban és óvodákban szükséges tárgyak, valamint az iskolalátogatáshoz szükséges ruházat.

A pályázóknak a következő alkalmassági feltételeknek kell megfelelniük:
– lakóhelye Székelyhídon vagy a hozzátartozó településeken legyen;
– az egy családtagra jutó nettó havi jövedelem ez év júliusában legfeljebb 1115 lej;
– a gyermek óvodai vagy iskolai beiskolázásának igazolása.

A 2020–2021-es tanévre vonatkozóan a saját felelősségére vonatkozó kérelmet-nyilatkozatot a család képviselője vagy a gyermek törvényes képviselője nyújtja be a Székelyhídi Polgármesteri Hivatalban, a Szociális Osztályon, az alábbi igazoló dokumentumok kíséretében:
– a szülők / törvényes képviselő személyi igazolványa (másolat);
– a jogi képviselő minőségéből adódó dokumentumok, adott esetben: bírósági megbízási határozat, az örökbefogadás jóváhagyása; a Szociális Segély- és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőjének rendelkezése / bírósági döntés az elhelyezési intézkedésről, a gondnokságot megállapító bírósági határozat / a gyámhatóság rendelkezése a törvény szerint (másolat);
– gyermekek születési anyakönyvi kivonata (másolat);
– az óvodába / iskolába való beiratkozás igazolása (eredeti);
– szülők házassági anyakönyvi kivonata (másolat);
– adott esetben szülői halotti anyakönyvi kivonat (másolat);
– a munkáltató, az adóhatóság vagy más illetékes hatóságok által kiállított igazoló dokumentumok a családtagok által 2020 júliusában megszerzett összes nettó jövedelemről, postai átutalások, számlakivonatok, döntések vagy a jogokat megállapító rendelkezések (adott esetben);
– az a bírósági határozat, amellyel a házastársat 30 napnál hosszabb ideig előzetes letartóztatásba helyezték, vagy szabadságvesztési büntetést tölt le, és nem vesz részt a gyermektartásban (adott esetben),
– a család összetételének egyéb bizonyítékai (adott esetben).

A saját felelősségére benyújtott kérelem-nyilatkozat letölthető innen: https://www.sacueni.ro/asistenta-sociala/

A hatályos jogszabályok szerint a szociális osztály 2020.09.15-ig nyújthatja be a kedvezményezettek végleges névsorát a Bihar megyei prefektus intézményéhez. Ezt a listát a bejött kérések alapján havonta frissítik.

Megemlítjük, hogy egy tanévre szóló szociális utalvány a kiállítás napjától számított egy évig használható fel, csak a tulajdonos személyi igazolványa alapján, és csak a társult egységeknél / üzleteknél. Listájukat a szociális utalvány kézhezvételekor közlik.