A Bihar Megyei Lakosságnyilvántartó Hivatal a 14 éven aluli gyermekek anyakönyvi kivonatának igénylési menetéről tájékoztat. A 14 éven aluli gyermekek születési bizonyítványának kiállítását személyesen vagy felhatalmazott személy által kérvényezheti a szülő/gyám.

Az okirat kérvényezésekor a következő dokumentumokra van szükség: román állampolgárok esetében a személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, külföldi lakcímmel rendelkező román állampolgár esetén az útlevél; európai uniós állampolgár esetén a személyi igazolvány vagy útlevél; más országok állampolgárai esetén az adott ország által kiállított útlevél; hontalanok esetén a hontalanok jogállásáról szóló 1954. évi egyezmény alapján kiállított útlevél, esetenként az ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedély kíséretében.

Azon külföldi vagy hontalan állampolgárok esetében, akiknek személyi igazolványukban kizárólag cirill betűs írásmód használatos, szükséges a személyes adatokra vonatkozó rész hivatalos fordítása. A születési bizonyítvány kiállításának kérelmét annál a helyi lakosságnyilvántartó hivatalnál vagy polgármesteri hivatalnál lehet benyújtani, amely rendelkezik a gyermek születését igazoló dokumentummal, vagy a szülő/gyám lakhelyéhez tartozik. – erdon.ro