A Bihar Megyei Lakosságnyilvántartó Hivatal a 14 éven aluli gyermekek születése utólagos bejegyzésének menetéről tájékoztat. A születés bejegyzése a törvénybe foglalt 30 napos határidő letelte után írásban kérvényezhető a szülő, orvos, a születésnél jelen levő személy, a kórház szociális asszisztense, vagy bármely olyan személy által, akinek tudomása van a születésről.

A bejegyzés kérvényezésekor a következő dokumentumokra van szükség: a születést bizonyító orvosi okirat; az anya vagy a születést bejelentő személy személyi igazolványa, a szülők házassági okirata; mindkét szülő által jegyzett nyilatkozat arról, hogy a gyermek milyen vezetéknevet fog viselni, abban az esetben, ha a szülők különböző vezetéknévvel rendelkeznek; házasságon kívül született gyermek esetében az ezt igazoló dokumentum, amelyből kiderül, milyen vezetéknevet visel majd a gyermek, az anya beleegyezésével; a gyermek lakcímére vonatkozó nyilatkozat, amennyiben a szülők nem élnek együtt; a gyermek és szülő nemzetiségére vonatkozó nyilatkozat, amelyből egyértelműen kiderül, milyen nemzetiségűként szeretnék bevezetni a gyermeket.

A születés bejegyzésének kérelmét annál a helyi lakosságnyilvántartó hivatalnál vagy polgármesteri hivatalnál lehet benyújtani, amely településen a gyermek született, vagy ahol a szülő lakcímmel rendelkezik. – erdon.ro