A parlament plénuma kedden tudomásul vette Klaus Iohannis levelét, amelyben az államfő arról tájékoztatja a törvényhozó testületet, hogy a NATO Reagáló Erők szükség esetén 2024-ben katonai műveletek előkészítése és/vagy végrehajtása céljából beléphetnek Romániába, állomásozhatnak vagy áthaladhatnak az ország területén.

‘A 2023-ban egymást átfedő válságok körülményei között egyre kevésbé kiszámítható a nemzetközi környezet, és a biztonság új dinamikájának fő jellemzője az instabilitás. A nagyhatalmak közötti stratégiai versengéssel és a geopolitikai viszonyok átértékelődésével összefüggésében felerősődtek a regionális és globális szintű konfliktusok’ – mutat rá a parlamentnek küldött levélben Iohannis.

Az államfő szerint az ukrajnai háború 2023 folyamán a harcban álló felek erejét felőrlő állóháborúvá vált, de Oroszország nem adta fel az invázió eredetileg meghirdetett céljait.

Iohannis emlékeztette a parlamentet: Románia nemzeti függetlenségét és szuverenitását érintő, váratlan és nem kívánatos súlyos biztonsági válság esetén az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) úgy határozhat, hogy a válság enyhítéséért és eszkalálódásának megakadályozásért Romániába vezényli a nagyon magas készenlétű összhaderőnemi műveleti erőit (VJTF), vagy bizonyos részeit, a helyzet súlyosságától és a fenyegetés típusától függően.

Az álamfő levelében kiemelte: szükség van a parlament előzetes jóváhagyására ahhoz, hogy a VJTF fogadáshoz szükséges romániai intézkedéseket a rendelkezésre álló nagyon rövid időn belül – 72 óra – végre lehessen hajtani, .

‘Jóváhagytam a NATO nagyon magas készenlétű összhaderőnemi műveleti erőinek, hogy szükség esetén 2024-ben katonai műveletek előkészítése és/vagy végrehajtása céljából belépjenek Romániába, állomásozzanak vagy áthaladjanak az ország területén. Felhatalmaztam a védelmi minisztert, hogy hagyja jóvá a VJTF struktúrájának/összetételének esetleges módosulásait a NATO 2024-re benyújtott tervéhez képest’ – tájékoztatta levelében az államelnök a parlamentet. – agerpres.ro