Zarándoklatot szervezett a Nagyváradi Püspökség Katekétikai Központja Szent Imre herceg emléknapján Hegyközszentimrére. A nagyváradi, bihari, margittai és szalontai fiatalokat Böcskei László megyés püspök, Szabó Ervin váradolaszi plébános és hitoktatóik kísérték el. Szentimrén a helyi református lelkipásztor, Kucharszki Zoltán fogadta őket. A zarándoklatot közös énekléssel kezdték, majd elhelyezték a tisztelet és kegyelet virágait Imre herceg szobránál. A templomba betérve Ervin atya ismertette velük a liliomos herceg életét, majd közösen elimádkozták Szent Imre litániáját. Később a falu mögötti ökomenikus kápolna meglátogatása után a hittanosok csoportmunkában dolgozták fel a szentéletű herceg életét, minden csoport saját „szoborban” jelenítette meg az ő útjának egy-egy fontos állomását. – erdon.ro