Dumitru Țiplea prefektus utasítására a prefektúra, együttműködve a Bihar Megyei Telekkönyvi és Kataszteri Hivatallal, körlevelet bocsátott ki 32 önkormányzatnak, melyben felszólította ezeket, hogy sürgessék meg a telekelési munkálatokat, a rendelkezésükre bocsátva a földmérést végző cégeknek a szükséges adatokat és információkat, valamint győződjenek meg arról, hogy a kijelölt határidőig sikerül végezni a telekkönyvezéssel. A kormánybiztos ugyanakkor arra emlékeztette az elöljárókat, hogy a vonatkozó törvény értelmében a polgármesterek felelnek azért, hogy az ingatlanok rendszeresen és ütemterv-szerűen regisztrálva legyenek.

„A Bihar Megyei Telekkönyvi és Kataszteri Hivatal tapasztalata alapján a különbség azok közt a területi közigazgatási egységek közt, ahol már végeztek a telekeléssel és azok közt, amelyek még alá sem írták a finanszírozási szerződés, illetve még egyetlen földdarabot sem mértek fel, a polgármesterek hozzáállásában rejlik. Az ő nagyobb felelősségvállalásuk szükséges ezért ahhoz, hogy Bihar megye szintjén minél előbb véget érhessen a földmérési munka” – nyilatkozta Dumitru Țiplea. A telekelést az országos kataszteri hivatal finanszírozza vagy társfinanszírozza, esetleg önerőből egy adott helyhatóság. – erdon.ro